torsdag 4 mars 2010

Slopa arbetsgivaravgifterna för nystartade företag

Det här är Karl-Johan Persson. Han är VD för Hennes & Mauritz, ett företag som funnits sedan 1947 och som har närmare 75000 anställda. För dem som är anställda i Sverige betalar Karl-Johan Persson en arbetsgivaravgift på 31,42 procent.

Jag är också företagare. Visserligen inga 75000 anställda och sextio års erfarenhet, vi är två anställda plus hjälp av externa konsulter och vårt aktiebolag har funnits sedan i augusti. Självfallet betalar även vi arbetsgivaravgifter, samma procentsats som Hennes & Mauritz. Och hur smart är det av staten, att lägga pytteföretaget på samma nivå som JÄTTEFÖRETAGET? Inte smart alls.

Vi klarar oss så det är inte det. Men det är så dumt. För om vi tog bort arbetsgivaravgiften för nystartade företag, tror jag att fler skulle välja att expandera, anställa fler. De nystartade företagen skulle få en möjlighet att bygga en bas att stå på, både när det gäller kompetens och ekonomi. För att sedan, säg efter tre år, börja betala samma arbetsgivaravgifter som de stora företagen. (Jag undrar förresten vad HM betalade i arbetsgivaravgifter när de drog igång 1947.)

Det är det ena. Det vore en investering för staten att underlätta för nystartade företag.

Det andra är själva arbetsgivaravgiften, innehållet i den. Föräldraförsäkringsavgift och sjuklöneavgift ingår. Vi betalar alltså en avgift för att vi ska kunna få ersättningar från Försäkringskassan. Problemet är bara att vi inte kan vara föräldralediga eller sjukskrivna. För är vi det finns det inget företag att komma tillbaka till. För är småföretagaren inte på jobbet, finns inget jobb.

Inga kommentarer: