onsdag 23 september 2009

Så här tycker jag om att ge sina minderåriga barn alkhol

Har precis som kommit hem från en dag med kommunstyrelsen. Vad som beslutades där kan jag inte säga, protokollet därifrån måste vara justerat innan det är offentligt, men däremot kan jag berätta är att vi fick en dragning om hur det ser ut med Leumungdomarnas alkoholvanor.

Fler ungdomar än tidigare har inte druckit alkohol när de går i nian och fler ungdomar i nian än tidigare har aldrig rökt. Bra så. Fortfarande är det dock så att det finns föräldrar som köper alkohol till sina barn som går i nian. Och det där begriper jag mig inte på. All forskning, och då menar jag verkligen all forskning, visar att de ungdomar vars föräldrar som bjuder dem på alkohol, dricker mer än andra ungdomar. Sambandet är hur tydligt som helst.

De föräldrar som bjuder eller köper alkohol till sina minderåriga barn säger ofta att "det är bättre att hon eller han dricker med oss för då vet jag vad hon/han dricker" eller "hon/han får ändå tag på alkohol". Men så är det inte. För ungdomar som får alkohol av sina föräldrar vet att föräldrarna tycker att det är ok att de dricker, vilket ökar risken att de dricker, och ungdomarna dricker inte bara det de får av sina föräldrar. De dricker den alkoholen plus annan alkohol.

Jag är ingen präktmänniska på något sätt, och jag dricker själv alkohol, så det är inte det. Men jag tror på den forskning som finns, som är vetenskapligt belagd, och därför tycker jag inte att man som förälder ska ge sina barn någon alkohol. Sedan får ni tycka vad ni vill. (Undersökningen visade för övrigt att färre och färre föräldrar ger alkohol till sina barn, så jag är inte ensam om att tycka som jag gör. Kan vi möjligen bli ännu fler tills nästa drogvaneundersökning görs i Lerum?)

Inga kommentarer: