torsdag 23 november 2017

Dags att byta ut ordet "brukare"


Hej!
Varje vecka skriver jag på Äldrenytt/Äldreomsorgsbloggen. Den här veckan skriver jag om ordet "brukare", ett ord som jag ogillat sedan jag hörde det för första gången i början på nittiotalet. Det här skriver jag:

"Fler och fler äldre människor har tröttnat på att kallas “brukare”. Det skrivs insändare om det, motioneras till fullmäktigeförsamlingar om det och åtminstone en stor pensionärsorganisation har bestämt sig för att driva på för en förändring och ett nytt begrepp och senast igår läste jag om en pensionärsförening i Björnum, som tycker att ordet är en styggelse. Och för er som är så unga att ni möjligen inte vet vad styggelse betyder, kan jag berätta att det är detsamma som vidrighet, otäckhet och skändlighet. Inget trevligt alls med andra ord. Själv hörde jag ordet brukare för första gången i början på nittiotalet och då trodde jag att det var ett skämt. Men min chef, på omsorgsboendet där jag då arbetade, förklarade mycket bestämt att nu var det “brukare” som gällde för det hade Socialstyrelsen bestämt. Då tänkte jag att “aldrig i livet att jag använder det ordet” men tiden gick och ordet kletade sig fast och tog mer mark och mer fart och till slut blev det allmängods och ingen försökte ens att hitta ett bättre ord.
Fast nu börjar det svänga, vilket inte är konstigt. För tala om omodernt ord och det klart att om en grupp människor (för ibland behöver vi prata om människor som en grupp) inte vill bli kallade för brukare så ska de naturligtvis inte behöva bli kallade för brukare. Och att Socialstyrelsen ska bestämma om sådant, det känns väl inte helt modernt va? Jag ser fram emot ett nytt ord och när min generation blir äldre lär vi vilja ha ett nytt igen."
Ni som har förslag på bättre ord får gärna höra av er!
Allt gott!
Lill

tisdag 14 november 2017

Det är provval och jag gräver där jag står


Hej!
I september nästa år är det val. Ni som inte är medlemmar i något politiskt parti behöver då bestämma er för vilket (eller möjligen vilka) parti ni ska rösta på och kanske också för om ni ska kryssa någon särskild person på valsedeln, dvs göra ett personalval. För oss som däremot är medlemmar i något parti börjar valprocessen lite tidigare. För i respektive parti behöver vi bestämma oss för vilka personer som ska stå med på de där valsedlarna. Hur den processen går till kan se lite olika ut, men i Liberalerna går vi via nomineringar, provval och lite annat och till slut bestämmer vi på ett nomineringsmöte hur de olika valsedlarna ska se ut.

För egen del har jag bestämt mig för att ställa upp i provvalen till samtliga tre val, dvs kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. Ni som känner mig vet att jag i första hand drivs av att förbättra skolan och äldreomsorgen och det har man faktiskt möjlighet att göra i så väl kommunfullmäktige och regionfullmäktige som i riksdagen. På olika sätt och olika nära verksamheterna, men faktum är att förbättringar kan göras genom både lagstiftning och kommunala budgetar (jag gräver helt enkelt där jag står).

I min provvalskandidatur till riksdagen står det därför så här:

"På många sätt lever vi i en fantastisk tid. Allt fler lever allt längre och vi är dessutom förhållandevis friska långt upp i åldrarna. Dagens 70-åringar är lika pigga som 50-åringarna var på 1970-talet. Men även om hälsan och livslängden har förändrats drastiskt på senare år är det mycket av lagstiftning och regler som inte har gjort det. Många är de ”övre åldersgränser” som borde tas bort, det gäller alltifrån studiemedel till sjukvård.
Att flertalet äldre (eller ”årsrika” som Barbro Westerholm säger) är pigga och relativt friska, betyder inte det att alla är det. Det finns årsrika som behöver hemtjänst och särskilt boende och det finns anhöriga som behöver stöd. Jag har arbetat med äldreomsorgsfrågor i många år och även om omsorgen blivit bättre än den fortfarande baserad på kollektiva antaganden och lösningar.
Utgångspunkten för äldreomsorgen måste vara den enskilde individen och ur det perspektivet finns mycket att göra. Sociallagstiftningen behöver förändras och det behövs fler privata utförare. Finansieringssystemen behöver ses över och vi behöver bli bättre på att använda digitala hjälpmedel. Det handlar om en mer liberal äldrepolitik och där kan kanske jag göra nytta."

Och i min provvalskandidatur till regionen står det så här: 

"Vi lever i en tid då många av oss lär bli ganska gamla, eller ”årsrika” som Barbro Westerholm säger. Det är fantastiskt men det innebär också nya problem och utmaningar för sjukvården och för kommunernas äldreomsorg. Inte minst behöver de bli bättre på att samarbeta och det utan prestige och många gånger föråldrade organisationer. För som individ ska jag inte trilla mellan några stolar eller vara osäker på vart jag ska vända mig när jag är i behov av vård och omsorg. Istället ska sjukvården och äldreomsorgen anpassas efter individen och erbjuda kontinuitet och fasta vårdkontakter. Och inte minst bli bättre på uppsökande vård och digitala lösningar. Här finns stora möjligheter. I grunden handlar det om att årsrika ska kunna påverka den vård och omsorg som erbjuds från t ex hemtjänst och vårdcentral.
Jag har i många år arbetat med frågor som rör den kommunala äldreomsorgen och sett kollektiva lösningar så smått bli mer individanpassade. Men det går alldeles för långsamt och det finns mycket mer att göra, och får jag chansen vill jag gärna vara med och påverka utvecklingen. Kanske kan mina kunskaper och erfarenheter vara till nytta."
Det var lite grand om Liberalernas provval. Om du själv inte är medlem och vill bli det. Hör av dig till mig eller läs mer här... För frihet måste försvaras, glöm inte det.

Allt gott!
(L)ill

söndag 12 november 2017

Dina företagardrömmar ska inte stoppas av onödig byråkrati

Bild Jan Larsson, lokalpressenlerum.se
Att vara företagare är en möjlighet att få förverkliga sina idéer och t o m drömmar, det vet jag av egen erfarenhet och det vill jag att fler ska våga sig på.  Därför var det också särskilt roligt att bli intervjuad om just företagarfrågor och det lokala näringslivet i Lerums kommun. Du som vill läsa intervjun med mig och Eva Andersson (C) kan göra det här...

onsdag 4 oktober 2017

Med befogenheter (och ansvar) blir äldreomsorgen ännu bättre

Ingela Brännehed, Barbro Westerholm och jag

Eftersom jag arbetar med äldreomsorgsfrågor i mitt "vanliga" jobb och eftersom jag hört så mycket positivt om Tubberöds äldreboende på Tjörn, var det väldigt kul att få besöka det idag. Tillsammans med Barbro Westerholm (L) fick jag en gedigen redovisning av arbetssätt och resultat och därmed också nya idéer att ta med tillbaka till Lerums kommun. För här pratar vi om ett boende där både de äldre och personal är mer än nöjda och den politiska nämnden också. För supernöjda äldre och supernöjd personal kostar inte mer än det motsatta, tvärtom. Äldreomsorgen på Tjörn är betydligt billigare än äldreomsorgen i Lerum.

Vad det handlar om är att man har en organisation där de äldre själva är delaktiga och där personalen har betydligt större befogenheter än i vanliga fall. Och då blir det så mycket bättre. Driftsformen kallas för intraprenad och ett ett sådant boende ska vi ha i Lerums kommun också, tycker jag och övriga liberaler. Med på bilden till vänster är Ingela Brännehed. Hon är kock på boendet och fick tidigare i höst utmärkelsen "årets seniorkock". Mycket välförtjänt för maten på Tubberöds är fantastisk. Här kan ni läsa vad jag tidigare skrivit om boendet och om intraprenaden som driftsform...

torsdag 21 september 2017

Hemma hos


Bild från Lerums tidning
 "Hur skulle du beskriva din inredningsstil?" eller "Vad inspireras du av när det gäller inredning?".  Inte den typen av frågor som jag brukar få från journalister direkt och heller inte frågor som jag hade några bra svar på. Men ett hemma-hos-reportage blev det trots allt. 

onsdag 28 september 2016

Rädda den personliga assistenten

Varje människas rätt att få leva sitt eget liv är för mig en grundbult. Det är därför jag tycker att skola, kunskap och bildning är viktigt (med kunskap ökar man sina valmöjligheter och sina livschanser) och det är därför jag tycker att Lagen om stöd och service, LSS, är en lag som ska värnas (lagen ger bl a de människor som behöver det rätt till personlig assistans). Nu ser det ut som att sittande regering vill göra inskränkningar i den lagen, de tycker att den kostar för mycket. Det tycker inte jag och det tycker inte min liberale kollega Ingvar Frid. Om det skriver vi i en insändare i Lerums tidning...

torsdag 14 januari 2016

Vad beslutade kommunstyrelsen i går?

Hej!
Efter varje kommunstyrelsemöte skickar ut ett pressmeddelande. För den som är intresserad är här det pressmeddelande som gick ut efter kommunstyrelsens möte i går.
Hälsningar från Lill


Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på
hyresupphandling gällande idrottshallar i Gråbo respektive Floda. Förslagen
ska även omfatta en jämförelse med egna kommunala investeringar, ägande samt
drift och förvaltning. Arbetet med idrottshallen i Lerum fortsätter som planerat och
förvaltningen kommer inom kort att återkomma med förslag på placering.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
fastigheten Floda 3:20 m fl, Bostäder i Herrgårdsbacken i Floda. Omvandlingen av
Floda centrum pågår sedan några år. Kommunen önskar utveckla centrumet genom
förtätning av boende, upprustning av torget och andra allmänna platser och genom
olika allmänna anläggningar.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga en mötesplats
vid det kommande Blå torget i Floda. Enligt masterplan för Floda Centrum ska en
torgyta anordnas som en mötesplats i Floda Centrum. Blå torget ska etableras
centralt i anslutning till Floda torg och Säveån. I etapp 1 av Blå torget startar
byggnationen av den plats som i framtiden ska förbinda Floda torg, Blå torget,
Säveån och stationsområdet.

Under hösten 2015 har Flodaborna haft möjlighet att tycka till om arbetet med det
blå torget. Åtta synpunkter inkom och dessa arbetas in i det fortsatta arbetet.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan för Floda BID 2016.
Floda BID är en systematisk form av samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare
och Lerums kommun. Näringsidkarna och fastighetsägarna har gemensamt bildat ett
bolag ”Floda utvecklings AB” för att driva verksamheten i samarbete med
kommunen. Syftet är att stärka attraktionskraften för centrala Floda. Kommunstyrelsen
valde Dennis Jeryd till ordinarie representant i styrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en
markanvisningstävling för del av fastigheten Tollered 4:47. Eftersom Tollered
som ort har ett högt kulturhistoriskt värde blir frågor om utformning och arkitektur
särskilt viktiga, varför en tävling är lämplig. Ett tävlingsprogram har tagits fram som
inkluderar ett antal bedömningskriterier. Kriterierna kommer att ligga till grund för
val av exploatör.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende
upphandling av en totalentreprenad gällande nybyggnation av Tolleredsskolans
omklädningsrum. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2015 att ge förvaltningen i
uppdrag att bygga nya omklädningsrum till gymnastiksalen intill Tolleredsskolan.
Nybyggnaden kommer även att innehålla en ny musiksal för Tolleredsskolan.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna köpeavtal mellan Lerums kommun och
Svensk Husförvaltning AB, avseende försäljning av fastigheten Lerum Aspenäs
2:516. Svensk Husförvaltning AB har kommit in med en förfrågan om att köpa
fastigheten Lerum Aspenäs 2:516. Fastigheten ligger inom detaljplan för delar av
Aspenäs, Solåsområdet. Fastigheten är 1 335 kvm. Avsikten är att köparen inom
fastigheten skall uppföra ett serviceboende, LSSboende om sex lägenheter, anpassat
för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Kommunstyrelsen beslutade att teckna avtal med Migrationsverket om att utöka
överenskommelsen om anordnande av boende för ensamkommande flyktingbarn
från 21 till 135 boendeplatser. Länsstyrelsen föreslår Lerums kommun att åta sig att
för 2016 utöka antalet asylplatser från tidigare 21 till 135 platser. En påskriven
överenskommelse underlättar såväl ett kvalificerat mottagande som administrationen
kring återsökningar av medel från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen fick ta del av ett antal verksamhetsuppföljningar rörande
Arbetsmarknad, Myndighets insatser för barn och unga, försörjningsstöd och insatser
för personer med beroendeproblematik samt för Vuxenutbildningen.

Kommunstyrelsen valde Dennis Jeryd som ordinarie representant till samverkan i
Lerums centrum. Samverkan sker tillsammans med fastighetsägare och
näringsidkare i syfte att stärka och utveckla Lerums centrum i en hållbar riktning för
ett levande centrum.

tisdag 12 januari 2016

Är du liberal och funderar på att engagera dig politiskt?


I går kväll hade vi liberaler vårt första partimöte för året. Det var bra diskussioner om olika frågor, bl a om bostadsbyggandet i kommunen och om de frågor som kommunstyrelsen ska fatta beslut om i morgon.

Är du liberal och funderar på att engagera dig politiskt i Lerums kommun? Hör av dig och följ med på ett möte. Det behöver inte vara mer komplicerat än så. Liberalerna i Lerums kommun träffas på måndagkvällar i Tingshuset i Lerum. Här kan du läsa mer om liberal politik...

måndag 11 januari 2016

Då är vi igång!

Grävskopor på plats i Gråbo centrum

GOD FORTSÄTTNING, vill jag börja med att säga. Året är nu 2016 och det politiska arbetet i Lerums kommun har dragit igång för full igen. Jag och mina partivänner i Liberalerna fortsätter vårt samarbete i en politisk majoritet bestående av oss, C, S och MP. Det är förvisso en oortodox konstellation, men det är ett samarbete som hittills har fungerat bra. Systematisk arbetar vi för att förbättra resultaten i skolan (de är på intet sätt dåliga i dagsläget, men de kan bli bättre), för att de äldre, som behöver stöd från vår äldreomsorgspersonal, ska bli ännu nöjdare och för att öka takten i bostadsbyggandet. De är våra viktigaste prioriteringar. Och med glädje kan jag nu konstatera att byggandet av ett nytt bostadsområde i Gråbo centrum nu har startat. Här ska de kommande åren byggas hyresrätter, bostadsrätter och radhus. 

På onsdag har kommunstyrelsen årets första möte och du som vill veta vad vi ska prata om då, hittar handlingarna här... Redan nu drar vi igång arbetet med den budget kommunen ska styras av 2017. Det är betydligt tidigare på året än vi är vana vid, men det är medvetet och genomtänkt. Vi vill helt enkelt ge både oss politiker bättre möjligheter att tänka igen vilka prioriteringar vi behöver göra. I min egen roll som kommunalråd arbetar jag mycket med de frågor som rör skola, förskola, kultur och fritidsområdet, och de verksamheterna kommer vi även fortsatt att ha fokus på. Skolans resultat ska bli ännu bättre, barngrupperna i förskolan ska minskas och kultur- och fritidsföreningarna ska fortsatt få ett bra stöd. För att få en klar bild över vilket stöd föreningslivet behöver har jag bjudit in representanter från föreningarna för att diskutera de frågor de uppfattar som viktigast för att deras föreningar ska kunna fortsätta, och kanske tom utveckla, sitt arbete. Det är inte säkert att alla kan få som de vill, politik handlar alltid om att prioritera och ofta om att väga olika intressen mot varandra. Men för att kunna göra det behövs en tydlig nulägesbild och det får man bl a genom att prata med människor. Så välkomna till de mötena, alla ni som fått en inbjudan. Och har ni inte fått en inbjudan, men tycker att ni borde ha fått det, hör av er!

söndag 22 november 2015

Hej då Folkpartiet!


Idag beslutade Folkpartiets landsmöte, dvs Folkpartiets högsta beslutande organ, att partiet ska byta namn till Liberalerna. Så det gjorde vi. Direkt. Själv är jag alltså inte längre folkpartist utan liberal, vilket jag tycker är bra, eftersom det säger mer om de politiska värderingar jag har.


Vi har liberalismen i vårt DNA, säger Jan Björklund i filmen novan, och så kan det vara. Det betyder emellertid inte att jag tycker att vi alltid bedriver liberal politik, åtminstone inte på ett stringent sätt. Där kan vi bli bättre och själv ska jag försöka bli tydligare varför jag tycker som jag tycker och varför jag fattar de beslut jag är med och fattar. Sedan ska man komma ihåg att politik är ett lagspel och precis som i livet i övrigt får man inte heller i politiken alltid som man vill. Vare sig i det egna partiet eller i samarbetet med andra partier.

Här kan ni läsa om fem liberala grundbultar...

tisdag 3 februari 2015

Elbussen är härUnder två veckor rullar en elbuss i Lerums kommun. Den kör på linjerna 525, 531 och 537 och tanken är att vi därefter ska utvärdera fördelar och nackdelar med elbussar framför de dieseldrivna bussar som till nu trafikerar kommunen. Hur fungerar elbussen när det är kallt? Hur långt går det att köra med den innan den behöver laddas? Vad blir bilkostnaden om man jämför med konventionella drivmedel? Det är några av de frågor vi hoppas få svar på. För målsättningen är att vi på sikt ska ha enbart eldrivna bussar i Lerums kommun.

Läs mer om elbussen på gp.se...

söndag 1 februari 2015

Intellektuell äventyrlighet (och Jan Björklund)

Bild från Gråbo. Är det någon mer än jag, som tycker att "Dagcentral" är ett trist ord? Det handlar alltså om en lokal där människor kan träffas på dagtid. Fast låter det inte mer som en förvaringsplats?

Det är söndag och jag har snabbt gått igenom min kalender för att se vilka höjdpunkterna varit under veckan som gått. Jag kan förvisso önska att det hade varit kommunfullmäktiges möte i torsdags, men det det var det inte. Det var ett fullmäktigemöte, som inte innehöll några större frågor, och därmed heller inte några debatter eller lärdomar (för jo, sådant kan faktiskt inträffa). Glädjande var dock att vi beslutade om att ingå ett exploateringsavtal med ett byggföretag, som ska bygga bostäder vid torget i Gråbo, och att vi revisorerna presenterade en förstudie av grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Lerums kommun och att de var nöjda med det de sett av de verksamheterna. Inte minst var de nöjda med hur mottagandet av elever görs i verksamheterna. Med de menas hur vi ser till att de elever som går i särskolan verkligen är de elever som behöver och ska gå i särskolan. Det är kanske inget man tänker på, hur det går till, men det ska självfallet göras utredningar av olika slag innan en elev blir mottagen i särskolan. Ingen elev ska hamna fel.

Veckans höjdpunkt var nog den utbildning, som samtliga politisk förtroendevalda i kommunen inbjöds till, och som var en dos omvärldsbevakning, dvs vi fick lära oss mer om vad som sker i vår omvärld och hur det påverkar oss, och inte minst kan komma att påverka oss i framtiden. Tillsammans med kommunens egna tjänstemän, gav etnolog Ida Hult tankar om vad som kan omdefiniera den kommunala spelplanen framöver. Hur mycket vill människor vara med och bestämma? Vilka konsekvenser kan den tekniska utvecklingen få? Det var inga svar som presenterades, snarare frågor som lyftes. För att, som Ida Hult sa, stimulera till lite intellektuell äventyrlighet. Bra, tycker jag. Sådant behöver vi kommunpolitiker.

PS. Den fråga jag fått flest gånger den här veckan är den som handlar om Jan Björklund och om jag tycker att han ska avgå och vem jag i så fall tycker ska efterträda honom. Mitt svar har varit att det inte är något jag diskuterar i media eller på sociala medier. För mig är det frågor som i första hand hör hemma internt i Folkpartiet.

fredag 30 januari 2015

Själen bakom skälen

Nu byter jag namn på min blogg. Det innebär inget dramatiskt. Snarare är det en påminnelse till mig själv om att det i varje politiskt beslut jag är med och fattar, och i allt jag vill förändra (eller inte förändra) finns både ett skäl och en själ. För jo, det kan vara lätt att glömma bort ibland. Om jag t ex vill att skolverksamheten ska få mer resurser, eller organiseras på ett annat sätt än idag (eller vad det nu kan handla om), är skälet att jag vill att eleverna ska lära sig ännu mer, en målsättning kan vara att fler än idag ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Själen i frågan däremot, det är att jag tror att skolan är vår gemensamma möjlighet att se till att eleverna, genom kunskap, ökar sina livschanser. Att med kunskap blir världen större och valmöjligheterna fler för varje enskild elev.

Men är inte det självklart, kan någon undra, och svaret är nej. Man kan som politiker eller som politiskt parti ha olika anledningar till att man vill förbättra skolan och därmed elevernas resultat. Inte minst kan man tycka att skolans primära uppgift är att förse samhälle och företag med arbetskraft, dvs att samhällets behov och utveckling går före individens behov och utveckling. Min poäng är att själen bakom skälen faktiskt spelar roll.

Jag hoppas att jag uttryckt mig något sånär tydligt. Säg till annars.

torsdag 15 januari 2015

Pressmeddelande: Kommunstyrelsen 150114

Varje gång vi haft ett möte med kommunstyrelsen, och därmed fattat beslut som direkt eller indirekt påverkar invånarna i Lerums kommun, sammanställer vi i den politiska majoriteten det viktigaste i ett pressmeddelande. I bästa fall publiceras det i pressen, men oavsett om det händer eller inte, ser vi det som en möjlighet att hålla även er andra informerade. Så att ni vet vilka beslut vi fattar och är ansvariga för. Nedan är det pressmeddelande vi idag sammanställt efter gårdagens kommunstyrelsemöte.  

Pressmeddelande Kommunstyrelsen 14 januari 2015

Igår träffades den nya kommunstyrelsen i Lerums kommun för första gången för denna mandatperiod. Detta var det första mötet som leddes av nya ordföranden Dennis Jeryd. Den politiska majoriteten fattade beslut i ett antal frågor.

Trafikverket och Lerums kommun, med konsultstöd från Ramböll, genomför just nu en åtgärdsvalsstudie för trafiken mellan Hulanmotet och Kastenhofsmotet. Arbetet med Resecentrum i Lerums centrum har fått ta en paus eftersom bygglovet för P-huset, som är en förutsättning för byggnationen, har överklagats. Vi tänker använda den tiden till att i anslutning till åtgärdsvalsstudien ge förvaltningen i uppdrag att förutsättningslöst utreda trafikflödena i Lerums centrum. Utredningen ska belysa hur gång- och cykeltrafikanter kan färdas säkert och tryggt i centrum och de ska vara prioriterade före fordonstrafik. Fokus ska ligga på kollektivtrafikresenärerna och hur de får en säker och trygg väg till och från resecentrum. Tillgängligheten till centrum, för alla trafikslag, ska vara god och trafiken genom centrum ska fokuseras kring ett stråk utan att nya överfarter över Säveån tillkommer. Utredningen ska också visa om Adeltorpsvägen kan ersättas av en ny tvärförbindelse mellan Göteborgsvägen och Stationsvägen.

I avvaktan på utredningen och på processen kring bygglovet för P-huset så återremmitterades detaljplanen för Resecentrum till förvaltningen så att de har möjlighet att anpassa förslaget om det skulle behövas.

Utredning om av vad det skulle kosta att återta städningen i kommunal regi redovisades och pekade på en betydligt högre kostnad varför kommunstyrelsen valde att gå vidare och göra en ny upphandling. Upphandlingen är denna gången inte baserad på ett lägsta pris utan ska istället genomföras som en kvalitetsupphandling för att garantera en god städkvalité. Den nya upphandlingen beräknas blir c:a 7 miljoner kronor dyrare för att kunna ge ekonomiska förutsättningar för en god kvalité.

Kommunstyrelsen gav också förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på verksamhetsplan för 2015 och att återkomma till kommunstyrelsen den 11 februari. Verksamhetsplanen är kommunens detaljbudget och bygger på de ramar som budgeten som antogs av kommunfullmäktige i december 2014 fastställde.

Kommunstyrelsen fastställde flera val bl.a. ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre nya utskotten. Dennis Jeryd valdes till ordförande i arbetsutskottet, Rutger Fridholm till ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Lill Jansson till ordförande i lärandeutskottet och Eva Andersson till ordförande i stöd- och omsorgsutskottet. De nya utskotten kommer att träffas för första gången nästa onsdag den 21 januari för en introduktion.

Eva Andersson blir ny representant för majoriteten i Medskapandegruppen i Gråbo, kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius blir representant i Västra Stambanegruppen och Dennis Jeryd blir politisk representant i Floda BID. Vidare valdes Lill Jansson till kommunens representant i Sveriges Ekokommuner och Rutger Fridholm till representant i juryn för det Ljusgröna miljöpriset.

onsdag 14 januari 2015

Nu satsar vi mer pengar på städningen av kommunens skolor och särskilda boenden


En fråga som ofta är het i den kommunala politiken är om den kommunala servicen ska utföras av kommunanställd personal eller av privata företag. Somliga politiska partier vill se enbart den ena eller enbart den andra varianten. Det gäller dock inte Folkpartiet. Vi vill gärna ha en blandning, så att vi kan lära av varandra, och framför allt vill vi ha så mycket verksamhet som möjligt för pengarna.

Sedan ett antal år tillbaka är det privata aktörer som städar kommunens skolor och särskilda boenden. En fråga på dagens kommunstyrelsemöte var om vi ska ha det så även fortsättningsvis eller om vi s a s ska ta tillbaka städtjänsterna till den kommunala driften.

För Folkpartiet har det varit viktigt att ta reda på vad den ena kostar jämfört med det andra, och därför har vi varit med och initierat en sådan utredning, som räknat på det och jämfört. I går fick vi en genomgång av den utredningen och svaret var att det är billigare för kommunen att anlita privata städbolag än att anställa egen personal som ska utföra arbetet.

Det är självfallet svårt att få exakta siffror på öret med en sådan utredning, men utredningen visade ändå att kommunen sparar ungefär 5 miljoner kronor om året på att anlita ett städbolag jämfört med att ha egen personal, och då är det inte mycket att diskutera, tycker jag. Tillsammans med övriga partier i den politiska majoriteten fattade vi därför beslutet att göra en ny upphandling för att få anbud från olika städbolag om vilket som ger oss mest bäst städkvalitet för de pengar vi avsätter. För det är inte så att vi tar det billigaste alternativet. I själva verket satsar vi 7 miljoner mer på städet än vi gjort tidigare.

måndag 12 januari 2015

Tvåvägskommunikation på Facebook

Dennis Jeryd (S), Lill Jansson (FP), Eva Andersson (C) och Rutger Fridholm (MP)

Det här är jag och mina kommunalrådskollegor. Oss får du gärna kontakta på vår facebooksida. Där kan du komma med kloka förslag, ställa frågor eller bara kommentera något. Ju fler kloka huvuden som tänker till desto bättre, tycker vi. Tänk bara på att sidan är offentlig. Vill du kontakta mig direkt gör du det enklast med ett mejl till lill.jansson@lerum.se.

måndag 5 januari 2015

Nytt politiskt uppdrag


Julledigheten är över och jag är igång med mitt nya uppdrag som kommunalråd på halvtid. I det här rummet i kommunhuset har jag mitt skrivbord. Arbetsrummet delar jag med Eva Andersson (C) och Rutger Fridholm (MP).

torsdag 1 januari 2015

Gott nytt 2015, önskar jag och två skogshuggare


Från och med idag, ingår Folkpartiet i Lerum i en politisk majoritet med Centerpartiet, S och MP. Och från och med idag har Lerums kommun tre nya kommunalråd på halvtid (utöver kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet). Enklast beskrivet ansvarar de tre nya kommunalråden för Skola, Äldreomsorg resp Samhällsbyggande. Mitt ansvar gäller skolan, men där ingår självfallet förskolorna och även kultur- och fritidsverksamheter.

Syftet med de tre nya kommunalråden är att få en starkare koppling mellan politikerna (vi som beslutar vad som ska göras) och tjänstemännen (som sitter på den professionella kunskapen och hur det ska göras). Tanken är att politiken och förvaltningen ska få chansen att prata mer med varandra än vi gjort tidigare, och därmed kunna tydliggöra mål och följa upp resultaten lite smidigare. Jag tror att det är väl investerad tid.

Gott nytt 2015!

PS. I anslutning till det jag skrev tidigare, kom jag att tänka på en historia jag hörde för många år sedan. Den handlar om två skogshuggare, varav den ena får mer gjort än den andra. För den som orkar, här är historien:
_______________________________________________________________________

Två skogshuggare gick ut i skogen för att hugga ned träd. Med sig hade de varsin identisk yxa. Den ena högg snabbt ned dagens första träd. Sen högg hann frenetiskt resten av dagen. Högg och högg.

Den andra skogshuggaren, han högg också naturligtvis. Men då och då tog han en paus.

I slutet av dagen var den första skogshuggaren helt slut, men trots att han slitit så hårt, hade han bara lyckats hugga ned hälften så många träd som den andra skogshuggaren. Den andra skogshuggaren var trött han också, men inte så trött som den första. Han kände sig mest nöjd med att han huggit ned så många träd.

Hur gör du?, frågade den första skogshuggaren den andra, när dagen var slut. -  Du pausar hela tiden och ändå hugger du ned dubbelt så många träd som jag

Jo, svarade den andra skogshuggaren. - Jag pausar av två skäl. För det första behöver jag vila mina muskler. För det andra behöver jag slipa min yxa.

fredag 12 december 2014

100 dagar till ett extra riksdagsval


Sveriges statsminister har sagt att han ska utlysa ett extra riksdagsval den 22 mars 2015. Det formella beslutet om ett extra val är ännu inte fattat utan kan fattas först den 29 december, och även om vi inte kan vara säkra på att ett sådant beslut verkligen fattas, är det bäst att utgå från att det blir så, vilket innebär att det idag är 100 dagar kvar till det extra valet.

Personligen tycker jag det är dåligt att riksdagspartierna inte har lyckats bilda en fungerande regering. Väljarna har sagt sitt och då är det upp till partierna att utifrån det hitta en lösning, det är min uppfattning. Att det kan vara knivigt att hitta en lösning, det är jag naturligtvis fullt medveten om, men det är ett rimligt krav att ställa på de folkvalda i riksdagen, tycker jag.

Efter kommunvalet i september hade vi i Lerum samma utgångsläge som i riksdagen. Vare sig vi i den borgerliga majoriteten eller de andra i den socialdemokratisk ledda oppositionen hade tillräckligt stöd för att styra och leda själva. Samarbete över den traditionella blockgränsen var enda möjligheten för att hitta en majoritet och därmed stabilitet i styrning och ledning. I Lerum landade vi till sist i en koalition mellan FP, C, S och MP, och en valteknisk samverkan med KD.

Jag är fullt medveten om att det beslutet kan ha irriterat en del av Folkpartiets väljare, att det kan upplevas som ett svek. Men jag är lika fullt medveten om att många väljare faktiskt är mest intresserad av att de kommunala verksamheterna fungerar och utvecklas på bästa sätt. Att det byggs förskolor så att barngrupperna kan minskas och att det byggs bostäder så att människor har någonstans att bo. Ska vi lyckas med det behövs ett nära samarbete mellan olika partier och tillräckligt med handlingskraft för att kunna fatta de beslut som krävs. Med det här samarbetet kan få vi precis det.

tisdag 4 november 2014

Samarbete med C, S och MP

Firartårta
I går slöt Folkpartiet ett avtal med C, S och MP om att styra och leda kommunen den kommande mandatperioden, och det känns bra. Tillsammans har vi enats om så väl en politisk plattform, om det vi vill genomföra, och en ny politisk styrmodell, som innebär att den löpande politiska styrningen fördelas över fler politiska partier än tidigare. Vi inför helt enkelt tre nya kommunalrådsposter (på halvtid), varav en går till Folkpartiet och de andra två till C resp MP. S tar över posten från M som kommunstyrelsens ordförande. Folkpartiets kommunalråd kommer att ansvara för styrning och ledning av utvecklingen av förskola och skola i kommunen. Inte minst se till att barngrupperna i förskolan blir mindre. Den nya politiska styrmodellen kommer inte att kosta mer än den tidigare, eftersom vi har skurit ned på en del andra politiska uppdrag.

Att som borgerligt parti samverka med S och MP är naturligtvis ingen självklarhet. Men Folkpartiets utgångspunkt har hela tiden varit att Lerums kommun behöver en politisk majoritet, med kraft kan leda arbetet, och eftersom vare sig den borgerliga partigruppen eller oppositionen fick väljarnas förtroende att ensamma stå för en sådan majoritet, krävs en blocköverskridande överenskommelse. Och efter att ha samtalat med alla politiska partier, med undantag för V och SD, har vi landat i att det här är bästa vägen att gå. Folkpartiet och kommande samarbetspartier är överens om vad som behöver prioriteras de närmaste fyra åren. Skolan, äldreomsorgen och bostadsbyggandet. Helt i linje med den politik som Folkpartiet fört de senaste åren med andra ord.


torsdag 16 oktober 2014

Om nyhetsbrev nummer 614. Psykisk sjukdom, delade turer och ...

Det här inlägget handlar inte om politik utan om mitt jobb. Ni som vill prenumerera på nyhetsbrevet jag pratar om i filminslaget, kan göra det här...

lördag 11 oktober 2014

Jag debatterar gärna. Men jag vill veta med vem.


Som liberal politiker gillar jag både samtal och mer strukturerade debatter. Det är genom idéer som vi själva utvecklas och som samhället utvecklas. Idéer som gifter sig med varandra och genom det blir nya idéer att utveckla och omsätta i handling. Det gäller i det politiska livet, i näringslivet och i det privata livet. Så när människor kritiserar mig för sådant jag tycker, säger eller gör - är det oftast inget jag störs av (jag ska inte säga att jag aldrig störs av det, för det är inte sant, men för det mesta har jag inga problem med det). Om jag i en debatt i fullmäktige i Lerum säger att jag tycker att vi har en bra äldreomsorg i vår kommun, så säger jag det för att jag tycker så och för att jag står för det. Säger någon emot, vilket man har all rätt att göra, så är det upp till den personen, och jag bemöter den gärna med mina argument. Om en anonym person i en insändare i lokaltidningen säger att äldreomsorgen är usel och att jag borde skämmas för att jag tycker som jag tycker, då är det en annan femma. Att gå i polemik med en okänd person som kallar sig för "Lerumsbo", har jag ingen som helst lust med. För jag vill veta vem jag pratar med.

I Sverige får vi säga i princip vad vi vill (det får man inte i alla länder). Den rätten bevarar och värnar vi bäst genom att använda den. Det är din rätt också "Lerumsbo2. Kan du inte använda dig av den istället för att gömma dig bakom en pseudonym? Det är på intet sätt farligt att säga att man tycker att äldreomsorgen är usel. Tvärt om, det är väl ganska ofarligt att uttrycka. Jag pratar gärna med dig, och besvarar dina insändare i lokaltidningen. Men som sagt, jag vill veta vem jag pratar med. Och du "Lerumsbo", du får gärna tycka att jag "ska skämmas" (det är din rätt), men tycker du att det är en konstruktiv hållning att ha?

Den insändare jag reagerat på hittar ni här...


Tack alla ni som röstade på Folkpartiet och tack alla ni som kryssade mig

Tillbaka till vardagen, som bl a innehåller partimöten i Tingshuset

Det har nu gått nästan 4 veckor sedan den där valsöndagen i september och med full kraft och skärpa är livet tillbaka i sin vanliga rytm igen (för nej, en valrörelse håller ingen normal rytm). Och för all del, vanlig rytm och vardag har det nog varit ett par veckor nu. Anledningen till att jag inte uppdaterat bloggen tidigare är att jag först väntade på att alla röster och kryss skulle räknas (det tog nästan två veckor innan det var klart) och att jag sedan ville vänta tills att vi beslutat om en politisk majoritet här i Lerums kommun. Det har vi ännu inte gjort, utan håller fortfarande på, men nu vill jag inte avvakta ytterligare utan börja blogga igen.

Först vill jag ge ett stort tack till alla er som röstade på Folkpartiet i kommunvalet i Lerum, ni var 2415 personer som gjorde det och vi landade därmed på 9,32%. Ett särskilt tack till alla er 164 personer, som valde att sätta ett kryss vid mitt namn. För egen del behåller jag alltså min plats i kommunfullmäktige, tillsammans med ytterligare fyra folkpartister: Ingvar Frid, Helena Gellerman, Mikael Dockered och Karin Poulsen.

Folkpartiet fick med andra ord 5 av 51 mandat i fullmäktige. Det innebär att vi tappade ett mandat, och jag tänker inte ljuga och säga att jag är nöjd med det, för det är jag inte. Det klart att det är ett misslyckande, precis som Folkpartiets resultat på riksnivå också är ett misslyckande. Både på riksnivå och här på lokal nivå i Lerum kommer vi naturligtvis att sätta oss ned och göra en analys av varför det gick som det gick. I Lerum kommer vi att vara självkritiska, var så säkra, och det hoppas jag att Folkpartiets valanalysgrupp på riksnivå kommer att vara de också. Jag kan dock konstatera att vi i kommunvalet i Lerum gjorde ett betydligt bättre resultat än i riksdagsvalet i landet i stort, men det hjälper inte. Folkpartiet gjorde sitt näst sämsta val någonsin på riksnivå och det går inte att köra huvudet i sanden och skylla på omständigheter. Ansvaret vilar tungt på så väl partiledning som oss andra runt om i landet.

Ni var 2050 lerumsbor som röstade på oss i riksdagsvalet, vilket betyder 7,9%. Av er var det 227 som kryssade mig (i hela valkretsen som innefattar fler kommuner än Lerum). I riksdagsvalet blev upploppet spännande eftersom vårt enda riksdagsmandat gick till Said Abdu från Trollhättan, som alltså inte stod överst på vår valsedel. Grattis till Said!

Regionvalet då? Hur gick det där? Jo 2463 personer i Lerums kommun röstade på Folkpartiet i det valet och det innebär 9,62% (76 personer kryssade mig). I Västra Götalandsregionen har vi nu, tillsammans med M, C, KD och MP, bildat en politisk majoritet som ska styra regionen de närmaste fyra åren och därmed ansvara för utvecklingen av bl a sjukvård och kollektivtrafik.

Det var lite siffror. Återigen, stort tack till alla er som röstade på er. Vi ska göra vårt bästa för att fortsätta utveckla Lerums kommun. Fokus på skola, äldreomsorgs och bostadsbyggande är det som gäller.

Hur vill du kommentera ditt partis valresultat på lokal nivå? Från Lerums kommuns hemsida.

Avsnitt 9: Ett fotografi som stigmatiserar bilden av äldre människor?

Avsnitt 8: Vilka kunskaper behöver en enhetschef i äldreomsorgen?

onsdag 10 september 2014

Rasister i SD

Jag läser att en sverigedemokrat i Lerum har blivit avslöjad som rasist.  På främlingsfientliga sajter har han skrivit om invandrare och muslimer i ord som jag inte ens tänker gå in på, för alltsammans är så bedrövligt.

Men jag är inte förvånad. Jag är mest förvånad över att andra partier verkar vara förvånade. Det är klart att det finns en massa människor med de här åsikterna i SD.  En del mer välpolerade än andra visserligen, men de finns och det vet vi ju. Vad det handlar om här är bara att någon har blivit avslöjad.

Folkpartiet är det parti som står allra längst ifrån Sverigedemokraterna. Våra väljare är de som står allra längst ifrån sverigedemokraternas väljare i de frågor som handlar om flyktingmottagande och invandring. För vår del kommer det aldrig vara aktuellt att samarbeta med ett i grunden rasistiskt parti.

torsdag 4 september 2014

Avsnitt 5: Kan vi sluta se äldre människor som ett kollektiv?Den här filmsnutten är inspelad för jobbets räkning och i det sammanhanget är jag inte folkpartist. Men det är självfallet så, att om det är något parti som säger att människor är olika och att vi har rätt att vara individer hela livet, så är det Folkpartiet. Det är därför jag är folkpartist. För att vi utgår från att människor är olika.


onsdag 27 augusti 2014

Feminism utan socialism

"3,6 miljoner är skillnaden i livslön mellan man och kvinna" och "Cash is queen". Det är ett par av budskapen i den här filmen, som jag har en liten roll i. En stum roll är väl bäst att tillägga.

Veckans nummer av Lerums tidning

På onsdagar kommer Lerums tidning till alla som bor i Lerums kommun. Idag är det onsdag. Här är länkar till artiklar som handlar om val och valrörelse, och där jag på något sätt är inblandad.

Skolan måste bli bättre (artikel om skoldebatten i måndags)...

Tar inte ansvar för Frödings (artikel om att FP, C och KD är ansvariga för hanteringen av Frödings förskola - eftersom vi inte visste om något)...

S agerar jultomte med skattebetalarnas pengar (insändare)...

Valet var lätt


Idag började förtidsröstningen. Först av alla att rösta i Lerums kommun var jag. 

tisdag 26 augusti 2014

S i Lerum vill agera jultomte med skattebetalarnas pengar


Jag brukar se mig själv som någonstans i mitten på den politiska skalan. Jag tycker inte att skatterna är för höga och jag tycker att det är full rimligt att vi tillsammans efter förmåga finansierar välfärden. Jag tycker att var och en har ett ansvar för sitt eget liv och sina egna val, men alla kan välja fel eller drabbas fel och då får vi hjälpa varandra. Inga konstigheter. Jag har full respekt för att det finns andra politiska partier än mitt eget och att andra politiker tycker annat än jag själv. Sällan blir jag arg över andras politiska åsikter. Vi är alla olika.

Men nu är jag arg (och häpen). Över socialdemokraternas syn på skattebetalarnas pengar. En sak är att S i Lerum vill höja skatten, det får stå för dem. Nej, det som gör mig arg, det är att de skrävlar med att de avsatt ett antal miljoner till en särskild önskelista. Ett antal miljoner som de i dagsläget inte ser något behov av. Utan, som de käckt säger: Skriv ned på talongen där, vad ni önskar er, så ska vi se vad vi gör med pengarna. Som om det vore deras pengar. (Ja, ni läste rätt. S vill höja skatten utan att veta vad de ska använda pengarna till.)

Hallå socialdemokrater i Lerum! Om ni vill höja skatten, så gör det (om väljarna så önskar). Men använd åtminstone pengarna på ett ansvarsfullt sätt. Det är ju inte era pengar. Och om ni vill agera jultomte, gör det. Men betala då julklapparna med er partikassa. 


Skoldebatt


I går kväll var det skoldebatt i Lerum. Arrangörer var FILK, dvs Föräldrar i Lerums kommun. Samtliga åtta partier, som är representerade i fullmäktige i Lerum, var med.

Debatten blev ungefär som förväntat. Oppositionen lovar fler lärare, fler förskolor - ja egentligen fler och mer av det bästa, vilket ju inte är något problem för dem att göra eftersom pengar inte är något bekymmer för dem. Det är bara att höja skatten.

Själv tillhör jag inte dem som tycker att skatten är för hög rent principiellt, i vare sig Sverige eller Lerum. Det har jag aldrig tyckt. Anledningen till att jag i dagsläget inte vill höja skatten handlar om andra saker. Det handlar om att jag inte tror att "mer av samma sak" är lösningen. Viktigt att veta är att vi i Sverige lägger mycket pengar på skolverksamheten, om man jämför med relevanta OECD-länder, men att vi ändå presterar sämre - barn i Sverige lär sig helt enkelt mindre i skolan än i jämförbara länder. Folkpartiets tolkning är alltså att skolans resultat primärt inte handlar om ekonomiska resurser. Ett annat skäl till att Folkpartiet inte vill höja skatten i Lerums kommun är att vi måste börja använda de resurser vi har på ett bättre sätt. Det finns pengar att spara på kommunens lokaler (jämfört med andra kommuner har vi väldigt mycket lokalyta) och på hur vi hanterar våra inköp, upphandlingar och hur vi skriver avtal. Det kan låta knastertorrt men här finns pengar att spara, och det ska vi självfallet göra innan vi diskuterar skattehöjningar. Skattebetalarnas pengar ska behandlas med respekt och kärnverksamheterna ska prioriteras, det är Folkpartiets inställning. Som jag sa på debatten igår, om vi framöver har gjort allt som går att göra och det ändå inte finns pengar till skolan och äldreomsorgen, då kommer kommer även Folkpartiet att föreslå en skattehöjning. Men där är vi ännu inte.

Som väntat fick Jan Björklund stark kritik för sin skolpolitik. Oppositionen är emot karriärtjänster, betyg och ordning och reda. Eftersom jag själv arbetat som rektor, har jag stor respekt för att det tar tid innan nya reformer förändrar på riktigt. När det gäller förstelärartjänster, förstår jag att formerna inte riktigt har satt sig, men också att vi måste ge det tid. Förstlärartjänster är inte bara ett sätt att driva på skolutvecklingen, det är dessutom en väg att ge lärare möjligheter att göra karriär och därmed öka på sina löner. Det är dessutom tjänster som gör skillnad för jämställdheten. De allra flesta lärare är kvinnor och här erbjuds en reell möjlighet till att utvecklas i sitt arbete, och att tjäna mer pengar. Jag tycker vi borde införa karriärtjänster inom fler kvinnodominerade yrken, t ex för sjuksköterskor. Men det tycker alltså inte oppositionen. De tycker att alla ska tjäna lika mycket. I synnerhet kvinnor ska tjäna lika mycket.

Bäst igår var att det nu verkar finnas en politisk enighet om att säga ja till FILK's förslag om ett Skolforum, dvs en arena där professionen, politiker, föräldrar m fl möts för tillsammans utveckla skolan. Det är ett förslag som Folkpartiet gillat hela tiden, sedan förslaget kom för några år sedan, men som det inte tidigare funnits någon politisk majoritet för. Nu verkar det dock finnas det. Bra.

Här säger jag vad jag tycker om den kultur som många gånger finns i offentlig sektor. Den som säger att "alla är lika bra", vilket inte är sant...

söndag 24 augusti 2014

Dagens liberal tips: Maria Nilsson


Idag har jag varit i Göteborg och kampanjat. Tillsammans med min vän Maria Nilsson har jag satt upp affischer och delat ut flygblad. Maria Nilsson är riksdagskandidat och står som andranamn på Folkpartiets riksdagslista i Göteborg.

Jag vet att många av er som brukar läsa mina blogginlägg bor i Göteborg och därmed ska rösta i Göteborg, så läs gärna mer om Maria. Det är dagens liberala tips från mig.

lördag 23 augusti 2014

Folkpartiet förändrar Lerums kommun


Ni som tycker att allt är bra i Lerums kommun, ni ska rösta på ett annat parti.

onsdag 20 augusti 2014

Rösta inte på oss om ni vill ha stora löften

Sitter på tåget till Malmö och läser Lerums tidnings webbupplaga. Där finns en artikel från valdebatten i Sjövik, som var nu i helgen. Rubriken är "Politikerna lovar stort" och jag vill protestera. Inte mot rubriksättningen i sig, det lägger jag mig inte i. Journalister skriver vad de vill och ska så göra, men jag vill säga att det här med stora löften, det inte gäller Folkpartiet. För vi lovar inte alls stort.

Vi säger inte att vi har avsatt ett antal miljoner till enskildas önskelistor (det säger S) och vi säger inte att allt är bra och lita på oss så fortsätter allt att vara bra (det säger M). För vi tycker vare sig att allt är bra eller att det finns pengar till önskelistor. Tyvärr.

Vi säger istället att fokus ska ligga på skolan och omsorgen, och att vi vill bygga bostäder, och att vi vill ha ett större medborgarinflytande i frågor som rör just de frågorna. Lägg dessutom till att vi tycker att vi ska betala av mer på våra skulder och inte lämna över dem till nästkommande generationer.

Ni som tycker att allt är bra som det är eller ni som vill ha önskelistor, ni ska alltså inte rösta på Folkpartiet. 


måndag 18 augusti 2014

Följa mig på twitter?


Vill du följa mig på twitter? Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad, inte minst under valrörelsen. Här hittar du mig...

lördag 16 augusti 2014

Debatt i Sjövik


Idag har jag varit i Sjövik, där Lerums tidning höll i en valdebatt. Nu var vi åtta politiker på plats, en från varje parti i kommunfullmäktige, och en debatt kan inte hålla på hur länge som helst (så roliga är vi inte att lyssna på), så särskilt mycket fick vi inte sagt. Själv pratade jag om skolan, om att vi behöver ett äldreboende i Sjövik, och om att Lerums kommun inte kan fortsätta att låna till investeringar i den takt vi gör. Kommunens låneskuld pekar uppåt-uppåt-uppåt och det är inte bra. Det är ju de som bor i Lerums kommun i framtiden som ska vara med och betala av de lånen.

I valtider tycker alla partier att allt är viktigt, och inte minst är Sjövik som kommundel viktig och jag förstår att det som väljare är svårt att få ett grepp om vad som skiljer oss partier åt. Jag kan dock konstatera att det i gårdagens debatt framkom att Folkpartiet avviker från de övriga i två lokala frågor. Det ens är just ekonomin, vi är det parti som lägger mest kraft på att få ordning på den, och det andra är frågan om vindkraftverk i skogarna runt Gråbo och Sjövik. Folkpartiet säger, till skillnad från de andra, nej till det.

Nu är det ju lätt att tro att vi gillar kärnkraft så mycket att vi inte vill ha vindkraftverk över huvud taget, men nej - så är det inte. Vi tycker bara att det finns bättre ställen att placera dem på. Just det här området ligger nära Göteborg och där ska vi bevara skogar och gröna områden, inte minst områden som är tysta. Inte heller ska vår uppfattning tolkas som ett uttryck för "not in my backyard", för det är det inte. Vi kan bara konstatera att det i Sverige finns stora områden där det inte bor så mycket folk, som det gör här, och där således färre människor kommer att påverkas av vindkraftverk. Det är ett krasst och rationellt konstaterande för vår del. Att bygga vindkraftverk för att visa på vilken fin och miljövänlig kommun vi är, utan någon större analys av vad det kostar i förhållande till vad det smakar, är en form av signalpolitik som vi inte är särskilt intresserade av. (För egen del kan jag säga att jag drar öronen åt mig varje gång en politiker säger saker som "vi måste tänka på vilka signaler vi ger". Min uppgift som politiker är att fatta kloka beslut utifrån de underlag jag har och det jag vet, inte att skriva folk på näsan.)

Något jag tänkte på under debatten idag var annars att man kan tycka att en sak är viktig, men utifrån helt olika perspektiv. Om vi tar Skolan som ett exempel, säger samtliga partier att skolan är viktig (och inte bara säger, jag är övertygad om att alla politiska partier faktiskt tycker det). Men vi har olika skäl att tycka det. För något parti är skolan viktig för att man ser den som något som ska producera anställningsbara människor, som i sin tur sedan kan producera lönsamma varor och tjänster. Ett annat parti kan tycka att Skolan är viktig för en bygd, något som bidrar till att människor vill leva på en viss ort och inte flyttar därifrån. Ytterligare ett parti tycker att det är skolans uppgift att forma dugliga samhällsmedborgare. Möjligen drar jag det ett varv för mycket, för det klart att skolan har många uppgifter, men jag vill ändå påstå att Folkpartiet som ett liberalt parti faktiskt drivs av ett annat perspektiv. Nämligen individens möjligheter att själv välja sitt liv. Att genom kunskap erbjudas en större värld, där man ökar sina möjligheter att välja utifrån den man själv är och inte enbart utifrån arv, miljö eller diverse förväntningar. Sedan kan man inte frigöra sig själv helt från allt det där, men kunskap är ett viktigt redskap, antagligen det viktigaste, för att jag ska kunna göra min egen resa. Så är det.

fredag 15 augusti 2014

Vårgårda möte


Det är sent och jag är tillbaka från en kväll i Vårgårda, där jag bl a var med på Vårgårda möte . För er som inte vet vad det är för någonting, kan jag berätta att det är ett arrangemang som samlar alla Sveriges partiledare till utfrågningar som leds av en pastor från Equmeniakyrkan (och för er som inte vet vad det är för en kyrka, kan jag berätta att det är en sammanslagning av Missionkyrkan, Metodistkyrkan och Bapistkyrkan). Och i kväll var det alltså Jan Björklunds tur att utfrågas och det var därför jag var där.

Det var ett bra samtal som fördes på scen och framför allt var det skönt att få lyssna till något som inte handlade om att någon ville sätta dit någon annan eller att någon ville ha något av någon annan. Det var helt enkelt ett samtal om värderingar, om solidaritet och tolerans och om att faktiskt inte alltid utgå från sig själv eller tänka på sig själv eller sin egen plånbok. Om att vi människor är villiga att avstå till förmån för andra.

Ofta får jag höra, i synnerhet i valtider, att människor röstar med plånboken. Att vi väljer det parti som vi tror gynnar oss själva ekonomiskt. Det där sägs alltid som om det vore någon slags sanning och det är sällan jag hör någon ifrågasätta det. Men det gör jag. Min erfarenhet är inte alls att alla till varje pris tänker på sin egen privatekonomi. Tvärt om. Jag träffar massor av människor som röstar på ett parti som inte gynnar deras egen plånbok, som inte går och längtar efter fler jobbskatteavdrag för att det skulle innebära ett antal hundralappar eller tusenlappar till i månaden. Det är kanske dags att slå hål på den "sanningen" (och man kan ju fråga sig vem den gynnar).

Ett bra möte var det i alla fall, där i Vårgårda.


torsdag 14 augusti 2014

Avsnitt 2: Finns det inget bättre ord än "brukare"?

I äldreomsorgen och annan socialtjänst används ordet "brukare". Jag avskyr det ordet och är på jakt efter ett nytt.

  

onsdag 13 augusti 2014

Tydliga mål. Sedan uppföljning, uppföljning, uppföljning

Insändare som jag skrivit ihop med C och KD
Idag träffades kommunstyrelsen för första gången efter sommaruppehållet. På det mötet fick vi bl a en ekonomisk uppföljningsrapport från sektor Stöd och omsorg. Det är en sektor som under många år har haft svårt med att hålla sin budget, och som kommunstyrelsen under den här mandatperioden följt upp på ett systematiskt sätt, både ekonomiskt och till innehåll. Precis som en kommunstyrelse ska göra med andra ord, men som väl inte gjorts fullt ut tidigare mandatperioder. Kommunstyrelsen tydlighet i uppföljningen har nu resulterat i att sektorn nu verkar har kontroll över ekonomin och ser ut att klara årets budget. Det är självfallet inte kommunstyrelsen som har gjort jobbet, det är det sektorn och de som arbetar där, som har gjort. Alltifrån ledning till dem som möter brukarna i det dagliga arbetet. Mycket bra jobbat, tycker jag.

Annat att berätta från dagen som gått är att Lerums tidning publicerat en insändare, som jag skrivit tillsammans med C och KD. Den ska ses som ett gemensamt svar på de frågor vi fått under veckan, från olika håll, om hur vi ställer oss till en Arena i Lerum. Ni vet, en arena att använda till idrott, kultur och andra evenemang. Så här i valtider har M nämligen gått ut och sagt att de vill ha en sådan. Det är dock ingen ny tanke och förvaltningen har redan fått ett uppdrag om att undersöka möjligheterna till att få med sig externa medfinansierar på ett sådant projekt. Folkpartiet är i grunden positiv till en arena, eller vad man nu väljer att kalla det, men då ska den rymmas i den investeringsbudget som ligger. Vi står fast vid förslaget att försöka få med externa finansiärer. Över huvud taget tycker vi att Lerums kommun kan bli bättre på att hitta samverkanspartners i olika sammanhang. Ni som är intresserade kan läsa insändaren här, rubriken är "Hallfrågan är inte ny"...

PS. Vill påminna om Vårgårda möte. I morgon är det Folkpartiets dag. Både jag och Björklund är på plats.


tisdag 12 augusti 2014

Vi börjar med äldreomsorgen


Det finns mycket att göra för att äldreomsorgen ska bli bättre. Detaljstyrningen ska minskas, inte minst i hemtjänsten, och vi behöver se till att det byggs många nya bostäder, som är särskilt anpassade efter äldre människors behov - bara för att nämna två saker. Men i grunden är det ändå något annat som behöver förändras, och det är synen på äldre människor. Vi har fortfarande i Sverige en kollektivistisk syn på äldre, vi tänker på äldre människor som en grupp och vi organiserar vår äldreomsorg som om alla äldre människor har samma behov och önskemål. Som om vi människor upphör att vara individer när vi uppnår en viss ålder. En sådan förändring ligger dock inte direkt på en politikers bord, och därför tänker jag börja med att förändra äldreomsorgen. Så får äldreomsorgen i sin tur vara med och förändra synen på äldre människor. Är ni med?

måndag 11 augusti 2014

Ett bra samtal med en journalist

I går var jag och hälsade på mina föräldrar i Särö. Passade då på att kampanja lite för Emma Gröndahl, som är riksdagskandidat i Halland. Mer om Emma kan ni läsa på www.kryssaemma.nu 

Tidigare idag hade jag en journalist på besök hemma hos mig. Hon ville veta vilka frågor som är viktigast för Folkpartiet i Lerum, och det svarade jag på - skolan, äldreomsorgen och bostadsbyggandet (och att alltsammans kräver ordning och reda i kommunens ekonomi och inte minst kloka investeringar), men det blev också ett samtal om varför just de frågorna är viktiga för ett liberalt parti. Om att man inte väljer sina föräldrar och att vi därför måste ha en skola där alla barn klarar sig (inte bara barn från akademikerhem eller barn som klarar att "ta ansvar för sitt eget lärande") och om att vi människor är individer hela livet och därför ska ha rätt att bestämma över våra liv även när vi blir äldre (och inte klumpas ihop som ett kollektiv där alla har samma behov och önskemål).

Nu ska jag iväg till Lerum för ett möte med kommunstyrelsens presidium. Ville bara dela med mig av samtalet med journalisten. För det var ett bra samtal. 

söndag 10 augusti 2014

Om Socialdemokraternas syn på omsorgsarbete och kvinnors arbete

Tidigare i veckan kom ett förslag från S om att 20 000 arbetslösa ungdomar ska få traineeanställningar i äldreomsorgen och i olika verksamheter för personer med en funktionsnedsättning. Det förslaget kommenterade jag, för mitt jobbs räkning, i en film. Den filmen ser ni här.torsdag 31 juli 2014

45 dagar kvar till valet

Bilden tagen från bron Stari Most i Mostar i Bosnien
I natt kom jag hem från en bilsemester i Europa. Ett slags tågluff i medelålderstappning. Man åker dit man vill åka. Ibland lite planerat, ibland mer eller mindre spontant. Så stannar man så länge man vill. En natt eller fem (eller fler). Drar vidare gör man när man vill, när det känns rätt. Eller när vädret verkar bli sämre, för den delen.

Den här gången gick resan genom Tyskland och ner till Slovenien, Kroatien och Bosnien. Därefter färjan från Dubrovnik till Bari i Italien. En vecka i Italien, mesta tiden i Neapel, och så hem igen. Redo för jobb och för en intensiv valrörelse.

Idag är det 45 dagar kvar till valet. Räknar vi ned tillsammans här på bloggen?torsdag 8 maj 2014

Dag 70: Veckans nyhetsbrev

Det är torsdag och jag skickar som vanligt ut veckans nummer av AKTUELL ÄLDREOMSORG till drygt 16 000 prenumeranter i hela landet. Och ni får som vanligt en speciallänk...

PS. I nyhetsbrevet finns information om Avelia, ett nystartat företag som hjälper människor att söka efter särskilda boenden och omsorgstjänster av olika slag. På Avelias hemsida kan man dessutom betygsätta de olika boendena och omsorgsföretagen. Den unge mannen som startat företaget heter Eyoel Lundberg. Jag har träffat honom några gånger och det är en driftig entreprenör kan jag meddela. Själv är jag övertygad om att tjänster och produkter som vänder sig till årsrika kommer att utvecklas till en stor bransch, och det ska bli spännande att följa den utvecklingen. Här är en länk till en informationsfilm om vad Avelias tjänst...

onsdag 7 maj 2014

Dag 69: Dags att skrota prefixet "äldre"?

Jag förtidsröstar i kommunhuset i Lerum 
Idag startade förtidsröstningen i EU-valet och i morse var jag och röstade. Jag vet att jag var först ut i min kommun, men jag undar om jag inte var först i hela landet, vilket jag i så fall skulle tycka vara lite kul eftersom jag aldrig är först med något annat eller vinner några tävlingar av något slag. Läs gärna resten på Äldreomsorgsbloggen...


tisdag 6 maj 2014

Dag 68: Äldrevårdscentralerna ska arbeta förebyggande

När jag pratar med människor om äldrevårdscentraler (något som jag gillar) får jag ofta höra, av dem som inte gillar idén, att "äldrevårdcentraler har vi i princip redan, gå till vilken vårdcentral som helst så får du se, det är nästan bara äldre där" eller "det kommer inte att gå att rekrytera läkare, de vill inte arbeta med bara äldre patienter".

När det gäller det första argumentet, så är ju inte tanken att en äldrevårdscentral ska vara en vårdcentral med något slags ålderskrav. Nej, på äldrevårdscentralen ska man lägga stort fokus på att förebygga sjukdomar som äldre människor ofta drabbas av, och stor fokus på psykisk hälsa, dvs mycket av det som traditionella vårdcentraler inte i första hand ägnar sig åt. På äldrevårdscentralen ska det självfallet arbeta vårdpersonal som är specialiserade på hälsa hos äldre människor.

Hur är det då? Vill läkare inte ha äldre patienter? Ja, det kan jag inte uttala mig om. Men om det nu skulle vara så, behöver vi naturligtvis göra någonting åt det. Precis som vi lägger kraft på att locka fler att bli lärare. Det stora problemet inom geriatriken just nu är dock inte att läkarna inte vill utbilda sig till geriatriker, utan att det finns för få utbildningsplatser inom gebitet.

måndag 5 maj 2014

Dag 67: Anpassa arbetslivet efter årsrikas krav och behov

För varje år är det allt fler årsrika* som vill fortsätta att jobba efter att de fyllt 65. Inte för att de måste utan för att de vill. För att det är roligt att arbeta och för att det känns meningsfullt. Och frågan måste då bli hur arbetslivet kan anpassas till de krav och behov årsrika människor har. Så att förmågor, kunskaper och erfarenheter kan tas till vara, så att arbetet fungerar även längre upp i åldrarna.

Jag tycker vi ska tänka om helt. Sluta tänka att arbetslivet slutar vid 65. Det slutar när det slutar, och sådant som vidareutbildning och kompetensväxling ska naturligtvis vara något naturligt även för årsrika. För de årsrika som vill. Man ska inte anses vara för gammal för utbildning eller för att byta jobb bara för att man är 55 eller 60 eller 65 (nu är jag tänker efter vet jag inte riktigt när man anses vara för gammal för något i arbetslivet).

Ska det här fungera, behöver vi förändra får syn på åldrandet. Sluta se det som en kollektiv process. Sluta vara så åldersfixerade helt enkelt.

*Jag har tidigare bestämt mig för att använda orden "årsrik" och "årsrika" istället för gammal och gamla. Det känns inte helt bekvämt, det gör det inte. Men jag tänker att det tar tid att vänja sig och därför fortsätter jag. Ger de nya orden en chans. 

söndag 4 maj 2014

Dag 66: Bristande matlust är ett hälsoproblem

Allt för många årsrika människor är undernärda. Hälften av dem som bor på särskilda boenden och en fjärdedel av dem som vårdas inom geriatriken. Det är för många. Bristande matlust ska tas på större allvar och maten ska bli bättre både på sjukhusen och på särskilda boenden.

Det finns hur mycket som helst att göra på det här området, det vet alla som arbetar med äldreomsorg eller sjukvård. Det gäller bara att göra det. Det här är ett området som behöver en skarpare politisk prioritering.

lördag 3 maj 2014

Dag 65: Varför ska vi åldras på samma sätt?

I går skrev jag att jag tycker att vi som kommun (och andra kommuner) borde bli bättre på att erbjuda extratjänster, som människor får betala för. Det kan gälla dem som bor på ett särskilt boende eller dem som har hemtjänst. Och fler än så för den delen, det här är definitivt ett område som går att göra bättre.

När jag skriver eller säger sådana saker, blir en del människor arga, så även den här gången - jag fick tidigt i morse ett mejl från en upprörd man. Han skrev att det är för jävligt (ja, så skrev han) att man ska kunna köpa sig till fördelar, bara för att man har pengar. Det ska inte finnas några gräddfiler, alla har rätt till en värdig äldreomsorg. Själv har jag inte svårt att förstå hans upprördhet, jag har stor respekt för att man kan tycka så, även om jag ser det på ett delvis annat sätt. Självklart har alla rätt till en värdig äldreomsorg, oavsett hur mycket man har i plånboken. Vad gårdagens blogginlägg handlade om var emellertid något annat. Det handlade om det där extra. Som man kan vilja ha även när man blir lite skraltig.

För visst är det underligt. Här lever vi våra liv, utifrån hur vi själva skapat dem och utifrån våra egna preferenser, men när vi sedan blir äldre, ja då är det som att allt det där ska upphöra. För då ska alla vara lika. För det är ju vad den arge mannen säger.

Jag är 48 år och jag känner en massa människor som är ungefär lika gamla. En del av dem lever betydligt mer extravaganta liv än jag - för de har mer pengar än jag. För mig är det fullständigt självklart att de kommer att göra det även när vi är 78 år eller 88 år (om vi nu lever och är hyfsat pigga då och att de fortfarande har mer pengar än jag). För mig är det inget konstigt. Vad jag skrev igår var bara att jag tycker vi att vi som kommun, och andra kommuner, kan bli bättre på service. För det skulle både göra livet lite bättre för många årsrika och underlätta för människor runt omkring. Plus bidra till arbetstillfällen. Trippelvinst med andra ord. Minst.

fredag 2 maj 2014

Dag 64: Gör det enklare att köpa extratjänster

I går pratade jag med en kvinna som har en make som bor på ett särskilt boende. Hon sa att på det stora hela så är hon nöjd med den omsorg hennes man får, och egentligen var hon bara kritisk till hur standardiserat allt är för dem som bor på boendet. Alla erbjuds samma sak. Inget mer och inget mindre.

Som exempel sa hon att hennes man tycker om att få lite lätt massage på händerna, det som kallas för taktil stimulering, men det är inget som s a s ingår i utbudet på det här boendet, utan det är något som hon själv får ordna för sin man. Leta reta på någon som är duktig på den typen av massage, se till att få en tid som passar med boendets rutiner och sedan betala för det. Det tar helt enkelt en hel del tid för henne som anhöriga.

Jag betalar mer än gärna för det, sa hon. Jag förstår att det kanske inte kan vara standard. Men varför kan inte kommunen bli lite proffsigare på att erbjuda lite olika tjänster, som man själv får betala för? Det där lilla extra du vet. Sa hon och tittade på mig.

Och varför kan vi inte det, tänker jag. Sådant som faktiskt gör livet lite bättre, oavsett om det handlar om massage eller ett årgångsvin till middagen. Att vi lite mer ser på oss själva som en serviceorganisation. Så får folk betala för det. I det här fallet handlar det ju dessutom om service till både den person som bor på ett särskild boende och personens närstående.

Det behöver nödvändigtvis inte vara kommunalt anställd personal som utför de här tjänsterna, vilka de nu är, men som kommun borde vi rigga vår verksamhet för det.


Min pappa har skrivit en roman

Den här bloggen handlar om politik. Inte om böcker. Men nu är det så att min pappas första roman (tidigare har han skrivit facklitteratur om marknadsföring) har kommit från tryckeriet och finns att köpa. Så då skriver jag naturligtvis om det. 


Romanen, som väl får sägas vara en skröna, heter Anders + Lisa och den handlar om två ungdomar och deras vänner i en tid då bara en av tio gick på gymnasiet. Hälften av boken utspelar sig i Sverige (där bara Lundsberg är sig likt) och hälften i Brasilien (där inte ens Florida Bar i i Rio är sig likt).

Boken är inbunden, på 480 sidor och säljs i bokhandeln. Har du ingen bokhandel där du bor kan du beställa boken här...

Kvinnornas Europa. Konferens lördag 10 maj i Göteborg

Hej!
Här kommer information om den Europakonferens som Liberala kvinnor arrangerar i Göteborg lördagen den 10 maj. På plats är två av Folkpartiets europaparlamentskandidater, nämligen Cecilia Wikström och Jenny Sonesson. Hela programmet ser ni nedan. Har ni möjlighet att gå, tycker jag att ni ska göra det. // Lill
____________________________________________________________________

Jenny Sonesson och Cecilia Wikström

Lördag 10 maj kl 9.00 – 15.30 Hotell Novotel i Göteborg 

Två veckor innan EP-valet går av stapeln arrangerar Liberala Kvinnor i Göteborgsområdet
den årliga Novotelkonferensen på temat Kvinnornas Europa.

Anmäl dig senast 5 maj genom att betala in 200kr till Liberala Kvinnor Gbg’s konto Bg SEB 155-
1415. Märk inbetalningen med Novotel och ditt namn!


 • 9.00 Registrering, kaffe och fralla 
 • 9.30 Maria Nilsson hälsar välkommen 
 • 09.35- 10.45 Olle Schmidt, (FP) Europaparlamentariker ”Att driva jämställdheten framåt i EU” 
 • 10.45- 11.00 Bensträckare och bokbordsinformation 
 • 11.00- 11.45 Eva Fager, fd Vice-President för Europeans Womens Lobby Kvinnoorganisationer, deras påverkan, svårigheter och möjligheter inom EU" 
 • 11.45-12.30 Edme Dominguez, docent i Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet. "Hur EUs biståndspolitik kan stödja kvinnor i utvecklingsländer” 
 • 12.30 - 13.45 Novotels goda buffélunch 
 • 13.45 Paneldebatt med kandidater från (M), (FP), (C) och (KD) EP-vallista. Moderator: Maria Haldesten ledarskribent på Göteborgsposten Deltagare: Jenny Sonneson (FP),  Cecilia Wikström (FP),  Cecilie Tenfjord-Toftby (M),  Isak Engqvist (C), Sara Skyttedal (KD) 
 • 14.40 - 14.50 Kaffepaus 
 • 14.50 Paneldebatten fortsätter 
 • 15.30 Avslutning 

Välkommen! 
Maria Nilsson
Ordförande Liberala Kvinnor (LK) Göteborgsområdet

torsdag 1 maj 2014

Dag 63: Veckans nyhetsbrev med aktuell äldreomsorg

Det är torsdag kväll och jag har just gjort färdigt veckans nyhetsbrev, det där som bara handlar om äldreomsorg och inte minst goda exempel från äldreomsorgen runt om i landet. I vanliga fall skickar vi iväg det på torsdagar, men eftersom det är första maj idag går det inte iväg förr än i morgon förmiddag. Ni däremot, ni får det redan nu. Här är en länk...

Ha en fortsatt skön helg allesammans! Själv ska jag laga staket.

onsdag 30 april 2014

Dag 62: Säkerhet i vardagen. Tips för årsrika (och alla andra).


Det är Valborgsmässoafton och jag vill önska er alla er skön helg. Och när jag tänker på Valborg så tänker jag på eldar och när jag tänker på eldar så tänker jag på brandskydd och när jag tänker på brandskydd så tänker jag på ett utmärkt informationsmaterial som heter Säkerhet i vardagen. - Tips och råd på äldre dar! Läs gärna det. Det har jag själv gjort. // Lill

tisdag 29 april 2014

Dag 61: Rehablitera mera

Hur vi än vrider och vänder på det så är det ett faktum att vi blir skruttigare och sjukare när vi blir årsrika. Och då är det viktigt att bli så alert som det bara går, så fort det bara går, och det är där det här med rehabilitering kommer in. För professionell rehabilitering är en förutsättning för att man ska kunna komma tillbaka till sitt liv. 

Dessvärre slarvas det ibland med rehabiliteringsinsatser, inte minst när det gäller årsrika människor. Som folkpartist vill jag att rehabilitering ska vara lättillgänglig och erbjudas alla som behöver det. Folkpartiet i Västra Götalandsregionen, dvs den region (landsting) som styr sjukvården, vill under nästa mandatperiod säkerställa att alla med kroniska sjukdomar får en individuell rehabiliteringsplan och kraftigt öka möjligheterna att delta i rehabiliteringsprogram. Det är ett bra förslag. Kan tyckas självklart, men dessvärre - det där fungerar inte idag (för just nu är det är inte Folkpartiet som bestämmer i Västra Götalandsregionen). 

måndag 28 april 2014

Dag 60: Våld och övergrepp mot äldre - ett folkhälsoproblem vi inte pratar om

Politik är inte lösningen på alla problem här i världen (även om vi politiker gärna vill tro det). Ofta är en stor del av lösningen faktiskt "bara" att vi börjar prata om sådant som kan kännas jobbigt att prata om. Att vi tillsammans lyfter frågan och därmed sprider kunskap om den.

Våldet går inte i pension är en kampanj som dragits igång av SPF. Den handlar om våld och övergrepp mot äldre, något vi inte pratar särskilt mycket om, trots att det är ett folkhälsoproblem.

Låt oss prata om det. Börja gärna med att läsa mer om kampanjen...


söndag 27 april 2014

Dag 59: Röstar ni på Folkpartiet den 25 maj?

Till höger ser ni Marit Paulsen. Hon är den som toppar Folkpartiets Europaparlamentslista på den valsedel du gärna får stoppa i kuvertet när du går och röstar den 25 maj. Marit är 75 år och årsrik. Därför finns hon med här, i ett blogginlägg. (Plus att det är ett bra tillfälle för mig att uppmana er till att rösta på Folkpartiet i Europaparlamentsvalet den 25 maj.)

lördag 26 april 2014

fredag 25 april 2014

Dag 57: Inte gratis kollektivtrafikresor för pensionärer

I min hemkommun Lerum hör jag ofta pensionärer säga att de tycker att vi politiker ska besluta om gratis kollektivtrafikresor för dem, för pensionärer alltså. Det tycker inte jag.

För i min värld ska pensionärer inte särbehandlas, inte enbart av det skälet att man är pensionär. Jag för min del vill gärna att vi ska sluta se människor som kollektiv, oavsett vilka grupper det gäller, och gruppen pensionärer är på intet sätt en homogen grupp. 

Ta kollektivtrafiken. Jag gillar kollektivtrafiken och jag vill gärna att fler människor upptäcker den och börjar använda sig av den - för att det är bättre för både miljön och klimatet. Personligen skulle jag dessutom kunna tänka mig att subventionera den i betydligt större utsträckning än vi gör idag, för att uppmuntra människor ännu mer att ta kollektivtrafiksteget. Och sådana mer generella subventioner skulle självfallet gynna även pensionärer. Men särskilda subventioner för pensionärer? Nej, det tycker inte jag.

(Om jag får vara fräck, och det får jag ju, så får jag inte riktigt ihop de här önskemålen. För samma personer som säger att de inte vill bli särbehandlade för att de är pensionärer, kan samtidigt kraftfullt uttrycka att de vill åka gratis på bussen eller på pendeln i Lerum. Någonstans får man ju bestämma sig för hur man vill ha det, tycker jag. Inte bara tycka sådant som gynnar en själv.)

torsdag 24 april 2014

Dag 56: Äldreomsorgsförsäkring

Som jag sagt tidigare; vi pratar förvånansvärt lite om hur framtidens äldreomsorg ska finansieras - när gruppen årsrika blivit mycket större (eller fel, jag ska inte säga förvånansvärt lite - för jag är inte förvånad, frågan är helt enkelt lite för politiskt bökig för att ta i - snarare oklokt lite). För fortsätter vi som gör, behöver vi höja skatterna till orimliga nivåer.

En obligatorisk äldreomsorgsförsäkring skulle kunna vara ett sätt att klara ekonomin. Under de år vi arbetar får vi helt enkelt själva avsätta pengar att använda i fall vi någon gång kommer att behöva äldreomsorg. Precis som vi har en arbetslöshetsförsäkring. Det är inte säkert att vi kommer att behöva den, men om vi gör det så finns den där. Försäkringen skulle inte behöva finansiera hela äldreomsorgen, en hel del kan vi även fortsatt få in via skattemedel, men delar av den.

onsdag 23 april 2014

Dag 55: Bättre stöd till anhöriga (och faktiskt mer pengar)

Riksrevisionen kritiserar kommunerna för att de inte gör tillräckligt för att stödja de anhöriga som vårdar närstående, trots att regeringen ändrat i socialtjänstlagen och gett kommunerna pengar för att göra det.

Jag kan inte annat än att hålla med. Det är idiotiskt att inte backa upp de anhöriga så att de orkar. För gör de inte det, är det ju ändå kommunernas ansvar att ta hand om deras närstående. Och bortsett från allt annat blir det betydligt dyrare.

Det behövs både mer pengar (och då är jag inte den som alltid tror att mer pengar är lösningen när saker inte fungerar) och mer uppbackning. Många kommuner behöver hjälp med att bygga upp en stödfunktion, så att den fungerar på ett effektivt sätt.