måndag 11 januari 2016

Då är vi igång!

Grävskopor på plats i Gråbo centrum

GOD FORTSÄTTNING, vill jag börja med att säga. Året är nu 2016 och det politiska arbetet i Lerums kommun har dragit igång för full igen. Jag och mina partivänner i Liberalerna fortsätter vårt samarbete i en politisk majoritet bestående av oss, C, S och MP. Det är förvisso en oortodox konstellation, men det är ett samarbete som hittills har fungerat bra. Systematisk arbetar vi för att förbättra resultaten i skolan (de är på intet sätt dåliga i dagsläget, men de kan bli bättre), för att de äldre, som behöver stöd från vår äldreomsorgspersonal, ska bli ännu nöjdare och för att öka takten i bostadsbyggandet. De är våra viktigaste prioriteringar. Och med glädje kan jag nu konstatera att byggandet av ett nytt bostadsområde i Gråbo centrum nu har startat. Här ska de kommande åren byggas hyresrätter, bostadsrätter och radhus. 

På onsdag har kommunstyrelsen årets första möte och du som vill veta vad vi ska prata om då, hittar handlingarna här... Redan nu drar vi igång arbetet med den budget kommunen ska styras av 2017. Det är betydligt tidigare på året än vi är vana vid, men det är medvetet och genomtänkt. Vi vill helt enkelt ge både oss politiker bättre möjligheter att tänka igen vilka prioriteringar vi behöver göra. I min egen roll som kommunalråd arbetar jag mycket med de frågor som rör skola, förskola, kultur och fritidsområdet, och de verksamheterna kommer vi även fortsatt att ha fokus på. Skolans resultat ska bli ännu bättre, barngrupperna i förskolan ska minskas och kultur- och fritidsföreningarna ska fortsatt få ett bra stöd. För att få en klar bild över vilket stöd föreningslivet behöver har jag bjudit in representanter från föreningarna för att diskutera de frågor de uppfattar som viktigast för att deras föreningar ska kunna fortsätta, och kanske tom utveckla, sitt arbete. Det är inte säkert att alla kan få som de vill, politik handlar alltid om att prioritera och ofta om att väga olika intressen mot varandra. Men för att kunna göra det behövs en tydlig nulägesbild och det får man bl a genom att prata med människor. Så välkomna till de mötena, alla ni som fått en inbjudan. Och har ni inte fått en inbjudan, men tycker att ni borde ha fått det, hör av er!

Inga kommentarer: