onsdag 13 augusti 2014

Tydliga mål. Sedan uppföljning, uppföljning, uppföljning

Insändare som jag skrivit ihop med C och KD
Idag träffades kommunstyrelsen för första gången efter sommaruppehållet. På det mötet fick vi bl a en ekonomisk uppföljningsrapport från sektor Stöd och omsorg. Det är en sektor som under många år har haft svårt med att hålla sin budget, och som kommunstyrelsen under den här mandatperioden följt upp på ett systematiskt sätt, både ekonomiskt och till innehåll. Precis som en kommunstyrelse ska göra med andra ord, men som väl inte gjorts fullt ut tidigare mandatperioder. Kommunstyrelsen tydlighet i uppföljningen har nu resulterat i att sektorn nu verkar har kontroll över ekonomin och ser ut att klara årets budget. Det är självfallet inte kommunstyrelsen som har gjort jobbet, det är det sektorn och de som arbetar där, som har gjort. Alltifrån ledning till dem som möter brukarna i det dagliga arbetet. Mycket bra jobbat, tycker jag.

Annat att berätta från dagen som gått är att Lerums tidning publicerat en insändare, som jag skrivit tillsammans med C och KD. Den ska ses som ett gemensamt svar på de frågor vi fått under veckan, från olika håll, om hur vi ställer oss till en Arena i Lerum. Ni vet, en arena att använda till idrott, kultur och andra evenemang. Så här i valtider har M nämligen gått ut och sagt att de vill ha en sådan. Det är dock ingen ny tanke och förvaltningen har redan fått ett uppdrag om att undersöka möjligheterna till att få med sig externa medfinansierar på ett sådant projekt. Folkpartiet är i grunden positiv till en arena, eller vad man nu väljer att kalla det, men då ska den rymmas i den investeringsbudget som ligger. Vi står fast vid förslaget att försöka få med externa finansiärer. Över huvud taget tycker vi att Lerums kommun kan bli bättre på att hitta samverkanspartners i olika sammanhang. Ni som är intresserade kan läsa insändaren här, rubriken är "Hallfrågan är inte ny"...

PS. Vill påminna om Vårgårda möte. I morgon är det Folkpartiets dag. Både jag och Björklund är på plats.


Inga kommentarer: