tisdag 12 augusti 2014

Vi börjar med äldreomsorgen


Det finns mycket att göra för att äldreomsorgen ska bli bättre. Detaljstyrningen ska minskas, inte minst i hemtjänsten, och vi behöver se till att det byggs många nya bostäder, som är särskilt anpassade efter äldre människors behov - bara för att nämna två saker. Men i grunden är det ändå något annat som behöver förändras, och det är synen på äldre människor. Vi har fortfarande i Sverige en kollektivistisk syn på äldre, vi tänker på äldre människor som en grupp och vi organiserar vår äldreomsorg som om alla äldre människor har samma behov och önskemål. Som om vi människor upphör att vara individer när vi uppnår en viss ålder. En sådan förändring ligger dock inte direkt på en politikers bord, och därför tänker jag börja med att förändra äldreomsorgen. Så får äldreomsorgen i sin tur vara med och förändra synen på äldre människor. Är ni med?

Inga kommentarer: