torsdag 24 april 2014

Dag 56: Äldreomsorgsförsäkring

Som jag sagt tidigare; vi pratar förvånansvärt lite om hur framtidens äldreomsorg ska finansieras - när gruppen årsrika blivit mycket större (eller fel, jag ska inte säga förvånansvärt lite - för jag är inte förvånad, frågan är helt enkelt lite för politiskt bökig för att ta i - snarare oklokt lite). För fortsätter vi som gör, behöver vi höja skatterna till orimliga nivåer.

En obligatorisk äldreomsorgsförsäkring skulle kunna vara ett sätt att klara ekonomin. Under de år vi arbetar får vi helt enkelt själva avsätta pengar att använda i fall vi någon gång kommer att behöva äldreomsorg. Precis som vi har en arbetslöshetsförsäkring. Det är inte säkert att vi kommer att behöva den, men om vi gör det så finns den där. Försäkringen skulle inte behöva finansiera hela äldreomsorgen, en hel del kan vi även fortsatt få in via skattemedel, men delar av den.

Inga kommentarer: