onsdag 23 april 2014

Dag 55: Bättre stöd till anhöriga (och faktiskt mer pengar)

Riksrevisionen kritiserar kommunerna för att de inte gör tillräckligt för att stödja de anhöriga som vårdar närstående, trots att regeringen ändrat i socialtjänstlagen och gett kommunerna pengar för att göra det.

Jag kan inte annat än att hålla med. Det är idiotiskt att inte backa upp de anhöriga så att de orkar. För gör de inte det, är det ju ändå kommunernas ansvar att ta hand om deras närstående. Och bortsett från allt annat blir det betydligt dyrare.

Det behövs både mer pengar (och då är jag inte den som alltid tror att mer pengar är lösningen när saker inte fungerar) och mer uppbackning. Många kommuner behöver hjälp med att bygga upp en stödfunktion, så att den fungerar på ett effektivt sätt.

Inga kommentarer: