fredag 25 april 2014

Dag 57: Inte gratis kollektivtrafikresor för pensionärer

I min hemkommun Lerum hör jag ofta pensionärer säga att de tycker att vi politiker ska besluta om gratis kollektivtrafikresor för dem, för pensionärer alltså. Det tycker inte jag.

För i min värld ska pensionärer inte särbehandlas, inte enbart av det skälet att man är pensionär. Jag för min del vill gärna att vi ska sluta se människor som kollektiv, oavsett vilka grupper det gäller, och gruppen pensionärer är på intet sätt en homogen grupp. 

Ta kollektivtrafiken. Jag gillar kollektivtrafiken och jag vill gärna att fler människor upptäcker den och börjar använda sig av den - för att det är bättre för både miljön och klimatet. Personligen skulle jag dessutom kunna tänka mig att subventionera den i betydligt större utsträckning än vi gör idag, för att uppmuntra människor ännu mer att ta kollektivtrafiksteget. Och sådana mer generella subventioner skulle självfallet gynna även pensionärer. Men särskilda subventioner för pensionärer? Nej, det tycker inte jag.

(Om jag får vara fräck, och det får jag ju, så får jag inte riktigt ihop de här önskemålen. För samma personer som säger att de inte vill bli särbehandlade för att de är pensionärer, kan samtidigt kraftfullt uttrycka att de vill åka gratis på bussen eller på pendeln i Lerum. Någonstans får man ju bestämma sig för hur man vill ha det, tycker jag. Inte bara tycka sådant som gynnar en själv.)

Inga kommentarer: