lördag 16 augusti 2014

Debatt i Sjövik


Idag har jag varit i Sjövik, där Lerums tidning höll i en valdebatt. Nu var vi åtta politiker på plats, en från varje parti i kommunfullmäktige, och en debatt kan inte hålla på hur länge som helst (så roliga är vi inte att lyssna på), så särskilt mycket fick vi inte sagt. Själv pratade jag om skolan, om att vi behöver ett äldreboende i Sjövik, och om att Lerums kommun inte kan fortsätta att låna till investeringar i den takt vi gör. Kommunens låneskuld pekar uppåt-uppåt-uppåt och det är inte bra. Det är ju de som bor i Lerums kommun i framtiden som ska vara med och betala av de lånen.

I valtider tycker alla partier att allt är viktigt, och inte minst är Sjövik som kommundel viktig och jag förstår att det som väljare är svårt att få ett grepp om vad som skiljer oss partier åt. Jag kan dock konstatera att det i gårdagens debatt framkom att Folkpartiet avviker från de övriga i två lokala frågor. Det ens är just ekonomin, vi är det parti som lägger mest kraft på att få ordning på den, och det andra är frågan om vindkraftverk i skogarna runt Gråbo och Sjövik. Folkpartiet säger, till skillnad från de andra, nej till det.

Nu är det ju lätt att tro att vi gillar kärnkraft så mycket att vi inte vill ha vindkraftverk över huvud taget, men nej - så är det inte. Vi tycker bara att det finns bättre ställen att placera dem på. Just det här området ligger nära Göteborg och där ska vi bevara skogar och gröna områden, inte minst områden som är tysta. Inte heller ska vår uppfattning tolkas som ett uttryck för "not in my backyard", för det är det inte. Vi kan bara konstatera att det i Sverige finns stora områden där det inte bor så mycket folk, som det gör här, och där således färre människor kommer att påverkas av vindkraftverk. Det är ett krasst och rationellt konstaterande för vår del. Att bygga vindkraftverk för att visa på vilken fin och miljövänlig kommun vi är, utan någon större analys av vad det kostar i förhållande till vad det smakar, är en form av signalpolitik som vi inte är särskilt intresserade av. (För egen del kan jag säga att jag drar öronen åt mig varje gång en politiker säger saker som "vi måste tänka på vilka signaler vi ger". Min uppgift som politiker är att fatta kloka beslut utifrån de underlag jag har och det jag vet, inte att skriva folk på näsan.)

Något jag tänkte på under debatten idag var annars att man kan tycka att en sak är viktig, men utifrån helt olika perspektiv. Om vi tar Skolan som ett exempel, säger samtliga partier att skolan är viktig (och inte bara säger, jag är övertygad om att alla politiska partier faktiskt tycker det). Men vi har olika skäl att tycka det. För något parti är skolan viktig för att man ser den som något som ska producera anställningsbara människor, som i sin tur sedan kan producera lönsamma varor och tjänster. Ett annat parti kan tycka att Skolan är viktig för en bygd, något som bidrar till att människor vill leva på en viss ort och inte flyttar därifrån. Ytterligare ett parti tycker att det är skolans uppgift att forma dugliga samhällsmedborgare. Möjligen drar jag det ett varv för mycket, för det klart att skolan har många uppgifter, men jag vill ändå påstå att Folkpartiet som ett liberalt parti faktiskt drivs av ett annat perspektiv. Nämligen individens möjligheter att själv välja sitt liv. Att genom kunskap erbjudas en större värld, där man ökar sina möjligheter att välja utifrån den man själv är och inte enbart utifrån arv, miljö eller diverse förväntningar. Sedan kan man inte frigöra sig själv helt från allt det där, men kunskap är ett viktigt redskap, antagligen det viktigaste, för att jag ska kunna göra min egen resa. Så är det.

Inga kommentarer: