fredag 30 januari 2015

Själen bakom skälen

Nu byter jag namn på min blogg. Det innebär inget dramatiskt. Snarare är det en påminnelse till mig själv om att det i varje politiskt beslut jag är med och fattar, och i allt jag vill förändra (eller inte förändra) finns både ett skäl och en själ. För jo, det kan vara lätt att glömma bort ibland. Om jag t ex vill att skolverksamheten ska få mer resurser, eller organiseras på ett annat sätt än idag (eller vad det nu kan handla om), är skälet att jag vill att eleverna ska lära sig ännu mer, en målsättning kan vara att fler än idag ska gå ut grundskolan med godkända betyg. Själen i frågan däremot, det är att jag tror att skolan är vår gemensamma möjlighet att se till att eleverna, genom kunskap, ökar sina livschanser. Att med kunskap blir världen större och valmöjligheterna fler för varje enskild elev.

Men är inte det självklart, kan någon undra, och svaret är nej. Man kan som politiker eller som politiskt parti ha olika anledningar till att man vill förbättra skolan och därmed elevernas resultat. Inte minst kan man tycka att skolans primära uppgift är att förse samhälle och företag med arbetskraft, dvs att samhällets behov och utveckling går före individens behov och utveckling. Min poäng är att själen bakom skälen faktiskt spelar roll.

Jag hoppas att jag uttryckt mig något sånär tydligt. Säg till annars.

Inga kommentarer: