söndag 1 februari 2015

Intellektuell äventyrlighet (och Jan Björklund)

Bild från Gråbo. Är det någon mer än jag, som tycker att "Dagcentral" är ett trist ord? Det handlar alltså om en lokal där människor kan träffas på dagtid. Fast låter det inte mer som en förvaringsplats?

Det är söndag och jag har snabbt gått igenom min kalender för att se vilka höjdpunkterna varit under veckan som gått. Jag kan förvisso önska att det hade varit kommunfullmäktiges möte i torsdags, men det det var det inte. Det var ett fullmäktigemöte, som inte innehöll några större frågor, och därmed heller inte några debatter eller lärdomar (för jo, sådant kan faktiskt inträffa). Glädjande var dock att vi beslutade om att ingå ett exploateringsavtal med ett byggföretag, som ska bygga bostäder vid torget i Gråbo, och att vi revisorerna presenterade en förstudie av grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Lerums kommun och att de var nöjda med det de sett av de verksamheterna. Inte minst var de nöjda med hur mottagandet av elever görs i verksamheterna. Med de menas hur vi ser till att de elever som går i särskolan verkligen är de elever som behöver och ska gå i särskolan. Det är kanske inget man tänker på, hur det går till, men det ska självfallet göras utredningar av olika slag innan en elev blir mottagen i särskolan. Ingen elev ska hamna fel.

Veckans höjdpunkt var nog den utbildning, som samtliga politisk förtroendevalda i kommunen inbjöds till, och som var en dos omvärldsbevakning, dvs vi fick lära oss mer om vad som sker i vår omvärld och hur det påverkar oss, och inte minst kan komma att påverka oss i framtiden. Tillsammans med kommunens egna tjänstemän, gav etnolog Ida Hult tankar om vad som kan omdefiniera den kommunala spelplanen framöver. Hur mycket vill människor vara med och bestämma? Vilka konsekvenser kan den tekniska utvecklingen få? Det var inga svar som presenterades, snarare frågor som lyftes. För att, som Ida Hult sa, stimulera till lite intellektuell äventyrlighet. Bra, tycker jag. Sådant behöver vi kommunpolitiker.

PS. Den fråga jag fått flest gånger den här veckan är den som handlar om Jan Björklund och om jag tycker att han ska avgå och vem jag i så fall tycker ska efterträda honom. Mitt svar har varit att det inte är något jag diskuterar i media eller på sociala medier. För mig är det frågor som i första hand hör hemma internt i Folkpartiet.

Inga kommentarer: