söndag 22 november 2015

Hej då Folkpartiet!


Idag beslutade Folkpartiets landsmöte, dvs Folkpartiets högsta beslutande organ, att partiet ska byta namn till Liberalerna. Så det gjorde vi. Direkt. Själv är jag alltså inte längre folkpartist utan liberal, vilket jag tycker är bra, eftersom det säger mer om de politiska värderingar jag har.


Vi har liberalismen i vårt DNA, säger Jan Björklund i filmen novan, och så kan det vara. Det betyder emellertid inte att jag tycker att vi alltid bedriver liberal politik, åtminstone inte på ett stringent sätt. Där kan vi bli bättre och själv ska jag försöka bli tydligare varför jag tycker som jag tycker och varför jag fattar de beslut jag är med och fattar. Sedan ska man komma ihåg att politik är ett lagspel och precis som i livet i övrigt får man inte heller i politiken alltid som man vill. Vare sig i det egna partiet eller i samarbetet med andra partier.

Här kan ni läsa om fem liberala grundbultar...

Inga kommentarer: