tisdag 14 november 2017

Det är provval och jag gräver där jag står


Hej!
I september nästa år är det val. Ni som inte är medlemmar i något politiskt parti behöver då bestämma er för vilket (eller möjligen vilka) parti ni ska rösta på och kanske också för om ni ska kryssa någon särskild person på valsedeln, dvs göra ett personalval. För oss som däremot är medlemmar i något parti börjar valprocessen lite tidigare. För i respektive parti behöver vi bestämma oss för vilka personer som ska stå med på de där valsedlarna. Hur den processen går till kan se lite olika ut, men i Liberalerna går vi via nomineringar, provval och lite annat och till slut bestämmer vi på ett nomineringsmöte hur de olika valsedlarna ska se ut.

För egen del har jag bestämt mig för att ställa upp i provvalen till samtliga tre val, dvs kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. Ni som känner mig vet att jag i första hand drivs av att förbättra skolan och äldreomsorgen och det har man faktiskt möjlighet att göra i så väl kommunfullmäktige och regionfullmäktige som i riksdagen. På olika sätt och olika nära verksamheterna, men faktum är att förbättringar kan göras genom både lagstiftning och kommunala budgetar (jag gräver helt enkelt där jag står).

I min provvalskandidatur till riksdagen står det därför så här:

"På många sätt lever vi i en fantastisk tid. Allt fler lever allt längre och vi är dessutom förhållandevis friska långt upp i åldrarna. Dagens 70-åringar är lika pigga som 50-åringarna var på 1970-talet. Men även om hälsan och livslängden har förändrats drastiskt på senare år är det mycket av lagstiftning och regler som inte har gjort det. Många är de ”övre åldersgränser” som borde tas bort, det gäller alltifrån studiemedel till sjukvård.
Att flertalet äldre (eller ”årsrika” som Barbro Westerholm säger) är pigga och relativt friska, betyder inte det att alla är det. Det finns årsrika som behöver hemtjänst och särskilt boende och det finns anhöriga som behöver stöd. Jag har arbetat med äldreomsorgsfrågor i många år och även om omsorgen blivit bättre än den fortfarande baserad på kollektiva antaganden och lösningar.
Utgångspunkten för äldreomsorgen måste vara den enskilde individen och ur det perspektivet finns mycket att göra. Sociallagstiftningen behöver förändras och det behövs fler privata utförare. Finansieringssystemen behöver ses över och vi behöver bli bättre på att använda digitala hjälpmedel. Det handlar om en mer liberal äldrepolitik och där kan kanske jag göra nytta."

Och i min provvalskandidatur till regionen står det så här: 

"Vi lever i en tid då många av oss lär bli ganska gamla, eller ”årsrika” som Barbro Westerholm säger. Det är fantastiskt men det innebär också nya problem och utmaningar för sjukvården och för kommunernas äldreomsorg. Inte minst behöver de bli bättre på att samarbeta och det utan prestige och många gånger föråldrade organisationer. För som individ ska jag inte trilla mellan några stolar eller vara osäker på vart jag ska vända mig när jag är i behov av vård och omsorg. Istället ska sjukvården och äldreomsorgen anpassas efter individen och erbjuda kontinuitet och fasta vårdkontakter. Och inte minst bli bättre på uppsökande vård och digitala lösningar. Här finns stora möjligheter. I grunden handlar det om att årsrika ska kunna påverka den vård och omsorg som erbjuds från t ex hemtjänst och vårdcentral.
Jag har i många år arbetat med frågor som rör den kommunala äldreomsorgen och sett kollektiva lösningar så smått bli mer individanpassade. Men det går alldeles för långsamt och det finns mycket mer att göra, och får jag chansen vill jag gärna vara med och påverka utvecklingen. Kanske kan mina kunskaper och erfarenheter vara till nytta."
Det var lite grand om Liberalernas provval. Om du själv inte är medlem och vill bli det. Hör av dig till mig eller läs mer här... För frihet måste försvaras, glöm inte det.

Allt gott!
(L)ill

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Lill. Intressant läsning. Menar du att andra partierna har ett annat förfarande.