tisdag 4 november 2014

Samarbete med C, S och MP

Firartårta
I går slöt Folkpartiet ett avtal med C, S och MP om att styra och leda kommunen den kommande mandatperioden, och det känns bra. Tillsammans har vi enats om så väl en politisk plattform, om det vi vill genomföra, och en ny politisk styrmodell, som innebär att den löpande politiska styrningen fördelas över fler politiska partier än tidigare. Vi inför helt enkelt tre nya kommunalrådsposter (på halvtid), varav en går till Folkpartiet och de andra två till C resp MP. S tar över posten från M som kommunstyrelsens ordförande. Folkpartiets kommunalråd kommer att ansvara för styrning och ledning av utvecklingen av förskola och skola i kommunen. Inte minst se till att barngrupperna i förskolan blir mindre. Den nya politiska styrmodellen kommer inte att kosta mer än den tidigare, eftersom vi har skurit ned på en del andra politiska uppdrag.

Att som borgerligt parti samverka med S och MP är naturligtvis ingen självklarhet. Men Folkpartiets utgångspunkt har hela tiden varit att Lerums kommun behöver en politisk majoritet, med kraft kan leda arbetet, och eftersom vare sig den borgerliga partigruppen eller oppositionen fick väljarnas förtroende att ensamma stå för en sådan majoritet, krävs en blocköverskridande överenskommelse. Och efter att ha samtalat med alla politiska partier, med undantag för V och SD, har vi landat i att det här är bästa vägen att gå. Folkpartiet och kommande samarbetspartier är överens om vad som behöver prioriteras de närmaste fyra åren. Skolan, äldreomsorgen och bostadsbyggandet. Helt i linje med den politik som Folkpartiet fört de senaste åren med andra ord.


Inga kommentarer: