fredag 12 december 2014

100 dagar till ett extra riksdagsval


Sveriges statsminister har sagt att han ska utlysa ett extra riksdagsval den 22 mars 2015. Det formella beslutet om ett extra val är ännu inte fattat utan kan fattas först den 29 december, och även om vi inte kan vara säkra på att ett sådant beslut verkligen fattas, är det bäst att utgå från att det blir så, vilket innebär att det idag är 100 dagar kvar till det extra valet.

Personligen tycker jag det är dåligt att riksdagspartierna inte har lyckats bilda en fungerande regering. Väljarna har sagt sitt och då är det upp till partierna att utifrån det hitta en lösning, det är min uppfattning. Att det kan vara knivigt att hitta en lösning, det är jag naturligtvis fullt medveten om, men det är ett rimligt krav att ställa på de folkvalda i riksdagen, tycker jag.

Efter kommunvalet i september hade vi i Lerum samma utgångsläge som i riksdagen. Vare sig vi i den borgerliga majoriteten eller de andra i den socialdemokratisk ledda oppositionen hade tillräckligt stöd för att styra och leda själva. Samarbete över den traditionella blockgränsen var enda möjligheten för att hitta en majoritet och därmed stabilitet i styrning och ledning. I Lerum landade vi till sist i en koalition mellan FP, C, S och MP, och en valteknisk samverkan med KD.

Jag är fullt medveten om att det beslutet kan ha irriterat en del av Folkpartiets väljare, att det kan upplevas som ett svek. Men jag är lika fullt medveten om att många väljare faktiskt är mest intresserad av att de kommunala verksamheterna fungerar och utvecklas på bästa sätt. Att det byggs förskolor så att barngrupperna kan minskas och att det byggs bostäder så att människor har någonstans att bo. Ska vi lyckas med det behövs ett nära samarbete mellan olika partier och tillräckligt med handlingskraft för att kunna fatta de beslut som krävs. Med det här samarbetet kan få vi precis det.

Inga kommentarer: