söndag 4 maj 2014

Dag 66: Bristande matlust är ett hälsoproblem

Allt för många årsrika människor är undernärda. Hälften av dem som bor på särskilda boenden och en fjärdedel av dem som vårdas inom geriatriken. Det är för många. Bristande matlust ska tas på större allvar och maten ska bli bättre både på sjukhusen och på särskilda boenden.

Det finns hur mycket som helst att göra på det här området, det vet alla som arbetar med äldreomsorg eller sjukvård. Det gäller bara att göra det. Det här är ett området som behöver en skarpare politisk prioritering.

Inga kommentarer: