lördag 24 oktober 2009

Idrott är kultur

Idag har jag varit på konferens (fp) i Alingsås. Vi pratade om att skolan, och om det är staten eller kommunen som ska ansvara för grundskola och gymnasium. Folkpartiet tycker att det är dags för staten att ta tillbaka ansvaret. Själv är jag inte säker. Jag tycker som princip att det mesta ska styras så nära själva verksamheten som möjligt, och skolan är svårstyrd som den är. Så skulle jag bestämma, vilket jag inte ska, och bestämma i dagsläget, vilket inte är fallet - hade jag bestämt att skolan även fortsättningsvis ska vara en kommunal angelägenheten. Jag ska dock fundera vidare. Och om inte annat kommer vi att diskutera frågan på Folkpartiets landsmöte i slutet av november.

På konferensen pratade vi även om kultur. Som alltid är det viktigt att definiera ett begrepp innan man diskuterar det, och det gjorde vi. Ordet kultur har ursrpungligen med odling att göra, något som växer - själens odling om man så vill, något man som människa växer av, som väcker reflektioner, som hjälper en att se samband. Utifrån den definitionen är idrott kultur, tveklöst, tycker jag, och den slutsatsen ger kulturdebatten lite mer nerv. Det handlar inte bara om litteratur, balett eller symfoniorkestrar, naturligtvis inte, det handar även om... fotboll.

Inga kommentarer: