måndag 29 mars 2010

Mer beprövad vetenskap i skola och socialtjänst


Bjärehalvön

Nära vännen och jag ska vandra till Lissabon. Nej, inte i ett svep. Etappvis och långsamt. Det kommer att ta sin tid, är vi framme om tio år är vi nöjda. Och är vi inte framme om tio år är vi nöjda ändå. Här handlar det verkligen om att vägen är viktigare än målet, för en gångs skull.

Vi har tagit oss till Helsingborg och nästa gång vi ger oss i väg ska vi över till Helsingör och vandra genom Danmark. Vi hade dock en lucka. Sträckan Mellbystrand - Båstad - Hovs hallar -Torekov - Vejbystrand - Ängeholm fick vi av olika skäl inte vandrat förra året, och eftersom fusk inte är tillåtet, inga luckor här inte, gick vi den sträckan i går och idag.

Vi hinner prata en hel del när vi vandrar, och samtalsämnena varierar. De här dagarna har vi bl a pratat mycket ungdomskriminalitet och vikten av förebyggande insatser. Vissa beteenden hos barn är enligt den forskning som finns signaler om att det kan gå illa, och skola, socialtjänst och vuxna över huvud taget måste ta de signalerna på allvar. Inte gömma sig bakom att "han mognar" eller "hon kommer kanske att växa till sig". De som arbetar i skolan och i socialtjänsten behöver ta sin kunskap på allvar, lita till sin kompetens och professionalitet och inte känna det som att man dömer någon, utan faktiskt att man gör en kvalificerad bedömning utifrån beprövad vetenskap. Mer beprövad vetenskap i skola och socialtjänst tack.

Så har vi pratat om vindkraft och om att vi inte alls tycker att vindkraftverk är fula, utan tvärt om vackra och hoppfulla. Mera vindsnurror tack.

Låt se. Vi har pratat om könsroller om prioriteringar i sjukvården och politiska ideologier. Och slutligen, vårt favoritämne - meningen med livet när man är fyrtiofyra. Det ni, det kan man prata mycket om. För varje gång kommer man ett litet, litet steg framåt. Det gäller så väl i privatlivet som i politiken.


Laholm

Inga kommentarer: