tisdag 11 maj 2010

Chef med eller utan verksamhetserfarenhet? (från Äldreomsorgsbloggen)

Jag känner en kvinna som aldrig arbetat i äldreomsorgen eller i handikappomsorgen, men som har hur mycket bra tankar och idéer som helst om hur vården och omsorgen skulle kunna bli ännu bättre. Hon säger ofta ”varför är det så här?” eller ”vore det inte bättre om man gjorde så här?”. Och hon gör det på ett konstruktivt sätt, inte alls så där upprört och allmänt klankande om ni förstår hur jag menar. Själv, med min erfarenhet från vård och omsorg, hamnar jag ofta i försvarsställning. Förklarar tålmodigt om vilka förutsättningar som finns, vilka svårigheter som finns, vilka hinder. Jag har alltid en rimlig förklaring till varför det är som det är. Rimlig åtminstone i mina egna öron.

Men om jag nu inte skulle gå i försvar, inte avvisa och inte så där lite överseende förklara för henne att hon inte riktigt vet vad hon pratar om – ja, då skulle jag önska att hon började arbeta i äldreomsorgen eller i handikappomsorgen. Helst som chef så att hon fick rimliga möjligheter att förändra. För egentligen tror jag att vården och omsorgen behöver fler som hon. Personer som inte långsamt fostrats in i hur det är och ibland tom hur det måste vara. För jag behöver bara gå till mig själv. När jag som nittonåring, någon gång i mitten på åttiotalet, började arbeta på ett vårdhem, då var det mycket jag tyckte var konstigt, mycket jag ville göra annorlunda. Men som nittonåring accepterar man det som andra säger, åtminstone gjorde jag det, och till slut hade jag glömt vad det var jag från början tyckte. (Det här gäller självfallet inte bara inom vården och omsorgen, jag tror det gäller i vilka branscher som helst.)

Å andra sidan vet jag att det finns de som hävdar att chefer utan egna erfarenheter från den verksamhet de ska leda, de är inga bra chefer, eftersom de inte förstår hur verksamheten fungerar och eftersom de då inte kan förändra den. De får det dessutom svårt med trovärdigheten hos sina medarbetare och därmed svårt med att få dem med sig. En chef utan verksamhetserfarenhet blir enkel att negligera eftersom hon i andras ögon inte vet vad hon pratar om.

Eller? Vad är era erfarenheter? Är du chef med eller utan verksamhetserfarenhet? Och du som inte arbetar som chef, vad tycker du? Fungerar det med en chef som inte själv tidigare arbetat med vård och omsorg?

Inga kommentarer: