fredag 28 januari 2011

Gårdagens kommunfullmäktige

var det kortaste jag varit med om, det tog en dryg timme. Dagordningen bestod mest av val av representanter till olika politiska grupperingar - så väl inom kommunen som utanför, och när det gällde de få politiska frågorna på dagordningen så var det ingen som väckte någon direkt debatt. Glada blev vi nog i alla fall alla över de små apparater som låg på de borden framför oss. Med hjälp av dem kan vi genomföra upprop och voteringar på nolltid, och därmed spara tid, och vi kan på ett enkelt sätt tala om att vi vill säga något från talarstolen. Efterlängtade apparater med andra ord.

Inga kommentarer: