måndag 21 mars 2011

Chicken Tandoori och läkemedel

Har ätit lunch med Helena Holmberg (FP), sjukvårdspolitiker från Göteborg. Chicken Tandoori och prat om sjukvårdens bristande it-system, bröstcancervården och läkemedelshanteringen. Med det sista menar vi det faktum att vi i Västra Götalandsregionen är rätt så dåliga på det där med att hantera patienternas läkemedel. Om vi jämför oss med andra regioner och landsting. Det blir alltför ofta för många mediciner, för få mediciner eller dåliga kombinationer av olika mediciner. Det där behöver förbättras. Mediciner ska hjälpa, inte stjälpa.

Inga kommentarer: