torsdag 3 mars 2011

Ha/ta kommando över sitt liv

Ytterligare en utbildningsdag för Lerumspolitiker. Den här gången träffades vi på Dergårdsgymnasiet för att diskutera och lära mer om vår omvärld. En kommun är ingen isolerad ö, det mesta vi gör och vill göra påverkas av vad andra gör och beslutar. (Jag pratade med en person som varit borta från lokalpolitiken i ett tjugotal år, och nu kommit tillbaka, och han berättade att det är stor skillnad nu jämfört med då. Förr var i princip alla frågor på kommunstyrelsens dagordning av lokal karaktär, nu ägnar vi en stor del av varje möte till att diskutera och fatta beslut om sådant som rör andra kommuner, andra regioner, andra organisationer och samarbetsorgan.) Mannen till höger på bilden heter Thomas (har tyvärr glömt hans efternamn) och han är analytiker på Västra Götalandsregionen och han verkar veta det mesta om hur vi som bor i regionen mår och varför. Han pratade bl a om hälsa och hur vi påverkas av i vilken utsträckning vi själva styr över våra liv och i vilken utsträckning vi s a s är i händerna på andra. Själv brukar jag kalla det för att ha (eller ibland TA) kommando över sitt liv. Den som gör det, dvs den som själv påverkar sin livssituation - socialt, ekonomiskt eller vad det nu kan vara - mår bättre än den som inte gör det. Inget konstigt med det naturligtvis, men det tydliggör återigen hur viktigt det är att lägga krut på sådant som faktiskt bidrar till att människor kan påverka sin livssituation, utan att för den skull bidra till att människor som INTE kan det (under längre eller kortare perioder, vi kan alla hamna i den situationen), mår ännu sämre. Vi människor ställer ju alltid vår egen situation i relation till andra människors situation, det sa han också analytikern. I pausen frågade jag honom om det här med att det är så viktigt att klara sig själv och inte vara beroende av andra, om det är ett västerländskt fenomen, vilket jag fått för mig. Men nej, det är det inte, sa han och passade på att kalla mig fördomsfull, och det kunde jag gott ha. Det är inte så att människor i fattiga länder tycker det är mer ok att vara beroende av familjen när man blir äldre och inte klarar sig helt och hållet själv, än vad vi tycker (det var utifrån den aspekten jag ställde min fråga).

Lunchpausen ägnade jag och Helena Gellerman till viss del åt att gemensamt besvara mejl. Helena arbetar med långsiktiga skolfrågor i beredningen för skola och utbildning och själv fattar jag beslut som rör skolan i kommunstyrelsen, så skolfrågor är något vi pratar mycket om. Med varandra, i Folkpartiet och med Lerumsbor i största allmänhet.

Inga kommentarer: