måndag 28 mars 2011

Kommunal skolriksdag

Jag och Helena Gellerman (FP) är på Kommunal Skolriksdag. Här har vi hört Jan Björklund (FP) tala om vikten av höga förväntningar på eleverna i skolan (och jag håller med) och vi har hört professorn i pedagogik Tomas Kroksmark uppmana oss att faktiskt fundera på vad kunskap är (håller med om det med). Björklund sa även att om man inte knäckt läskoden i årskurs 3 så är chansen bara 1 på 100 att man någonsin gör det. Som jag ser det är det skolans viktigaste uppgift; att lära elverna att läsa. Och därför är det bra att lärarutbildningen nu görs om, så att de som utbildar sig till lärare faktiskt får lära sig det, att lära barnen att läsa. Idag ingår läsinlärning nämligen inte i lärarutbildningen. I Lerums kommun har vi sagt att alla ska kunna läsa i tvåan. Där är vi inte ännu, men dit ska vi. Just nu sitter jag på en mjuk kudde bland spotlights och draperier. Det är YBC-skolan i Nacka som i en monter visar hur det kan se ut på deras skola. För vem har sagt att man behöver sitta på en hård stol för att lära sig något?

Inga kommentarer: