fredag 8 april 2011

Företagare och anställda, utamana oss

Bredvid mig står Maja Koppenfeldt, entreprenör som bl a startat företaget Disktrasa.com. Det företaget tillverkar... disktrasor naturligtvis och det vore inte särskilt intressant om det inte var så att företaget drivs som daglig verksamhet, dvs de som arbetar på företaget har en funktionsnedsättning av något slag.

När Maja startade företaget var det för att kunna erbjuda daglig verksamhet "på riktigt", som alternativ till de dagliga verksamheter som i de flesta fall drivs i kommunal regi. Med "på riktigt" menar hon verksamhet som överlever och utvecklas utifrån marknadens villkor och där man hela tiden behöver anpassa sig efter de villkoren. Som hon säger "säljer vi inte tillräckligt med disktrasor måste vi sätta oss ner och fundera på vad det beror på och det gör vi allihop tillsammans - hur ska man kunna bli duktig på något om man inte tvingas till att tänka nytt". Ett annat skäl till att starta företaget var att kunna erbjuda människor alternativ. En möjlighet att välja daglig verksamhet och inte bara behöva tacka och ta emot det som kommunens tjänstemän tycker är lämpligast.

I Lerums kommun har vi något som kallas för utmanarrätt. Den rätten gör det möjligt för företagare att dra igång alternativ till våra egna verksamheter. Nu hoppas jag att någon vill göra det. Varför inte när det gäller daglig verksamhet?

Inga kommentarer: