onsdag 21 mars 2012

Kvinnors arbete kan utföras av vem som helst. Mäns arbete kräver kompetens. Tjena.

Superkompetent
Vi i den borgerliga majoriteten i Lerums kommun har bestämt att vi ska bli bättre på att ta tillvara frivilliga insatser. Skapa en bättre organisation, med bättre stöd, bättre marknadsföring och lite bättre av allt möjligt. Allt för att uppmuntra fler människor att frivilligt, dvs utan att man får lön, vara med och bidra till ännu bättre kommunala tjänster. Det handlar inte om att frivilliga krafter ska ersätta de som idag är anställda i kommunen, snarare att de ska kunna göra sådant som inte ingår i de anställdas uppdrag, sådant som kommunen inte har någon skyldighet att erbjuda men som vi vill kunna erbjuda. (Guldkant kallas det ibland, men jag använder ogärna det ordet. Jag tycker det gått inflation i det, ibland låter det nästan som att en promenad för en äldre människa eller extra stöd med matten i skolan för en yngre, skulle vara någon slags guldkant. Guldkant får allt vara lite mer, tycker jag.) Och samtidigt som någon kan erbjudas något extra så kan den som frivilligt erbjuder sig också få vara med om något extra. För det är extra att frivilligt få vara med och göra någon slags skillnad och det finns hur många människor som helst som vill vara med och göra det. Men som sagt, vi behöver slipa lite på organisationen.

När politiker och tjänstemän tänker frivilliga insatser, tänker de flesta av någon anledning ÄLDREOMSORG, eller möjligen skola. Det är där de frivilliga insatserna kan göras. Så fort någon, i det här fallet jag, säger att frivilliga insatser rimligen kan göras inom andra områden också, t ex när det gäller hus och vägar och träd och blomsterrabatter och vad det nu kan vara, rynkas det i pannor och så säger man att nej men det går inte, det kräver särskild kompetens och vi kan inte ta jobbet ifrån dem som är anställda för att göra sådana saker. Med andra ord - extra tjänster inom skola och omsorg, dvs traditionella kvinnoyrken, det kan vem som helst göra. Det där andra däremot, det som har med byggnader och skötsel av hårdvara, dvs traditionellt manliga arbetsuppgifter, det kräver särskild kompetens och det kan vi inte lämna över till frivilliga, och dessutom är det sådant som MÅSTE göras och vi ska ju inte ta jobbet ifrån någon.

Jaha. Vad är det för skillnad på att frivilligt bidra med det där extra i äldreomsorgen, t ex att läsa en bok för en person, och att frivilligt bidra med det där extra inom skötseln av kommunens byggnader. Byggnader kan faktiskt målas vackrare eller skötas bättre än vad som görs idag, än vad vi är skyldiga att göra. Och varför skulle inte de kommunala rondellerna eller parkalléerna eller blomsterrabatterna kunna göras vackrare än de görs idag. Med hjälp av frivilliga insatser. Är det svårare att måla en vägg än att umgås med en dement person? Som exempel bara.

Hallå! Kan vi släppa den där gamla synen på kvinnors och mäns arbete. Alla yrkesgrupper utför arbeten som kräver särskild kompetens. Vad det handlar om här är att göra det som faktiskt kan göras av andra, men som vi inte har planerat att göra. Men som är bra att vi gör.

Inga kommentarer: