fredag 19 april 2013

Applåder till alla anställda i Lerums kommun (men hallå politiker, vad menar vi egentligen när vi säger att vi ska bli Sveriges ledande miljökommun?)


Lerums kommun ska 2025 vara Sveriges ledande miljökommun, det har fullmäktige bestämt, och så långt är jag med. Det är en bra vision om man som kommun tar miljö- och klimatfrågorna på allvar och om man är beredd att arbeta hårt och ta de extra, åtminstone kortsiktigt extra, kostnader det innebär. Vad jag däremot tycker, är att någongång måste vi bestämma oss för vad det innebär att vara Sveriges ledande miljökommun. Hur ska det s a s märkas att vi är det 2025? Det kan ju inte vara upp till oss själva att om 12 år bestämma att "jo, nu är vi den ledande miljökommunen i landet".

Om jag skulle bestämma mig för att bli Sveriges bästa författare eller Sveriges bästa idrottskvinna (bara som exempel), då skulle jag sätta upp ett antal mätbara kriterier som skulle vara uppnådda för att jag skulle kunna säga att jag är just Sveriges bästa författare eller idrottskvinna. Det skulle kunna handla om försäljningssiffror eller löpartider eller Nobelpris eller SM-guld, eller något helt annat - och kriterierna skulle självfallet kunna ifrågasättas av andra. Min poäng är att jag åtminstone skulle veta vad jag skulle fokusera på för att bli bra på just det som krävs. Ja, det här är ju inga konstigheter. Det konstiga är att vi i Lerums kommun inte har bestämt oss för vad som gäller för att vi 2025 ska kunna säga att vi är Sveriges ledande miljökommun. Eller inte är det, för det är ju inte säkert att man lyckas med det man bestämmer sig för, vilket inte behöver vara någon katastrof. Man kan ha lärt sig mycket på vägen ändå.

Hur som helst. Igår fick alla som arbetar i Lerums kommun diplom för att man miljödiplomerat sina verksamheter, och det i sig är något bra. Vi vet mycket mer nu om hur man arbetar på ett sätt som gör så lite skada som möjligt för miljön och klimatet. Det är ett stort arbete som genomförts, applåder till alla som deltagit, och i går manifesterades det genom att borra upp en pusselbit i det miljöpussel som finns på ena väggen på kommunhuset vid Bagges torg i Lerum. En miljödiplomerad organisation var ett av delmålen i arbetet med att bli Sveriges ledande miljökommun.

Att alla verksamheter i den kommunala organisationen i Lerum är miljödiplomerade är bra. Den kunskap vi fått genom det arbetet är säkert en förutsättning för att vi ska nå vår miljövision. Svårare är det med andra frågor som vi politiker behöver ta ställning till. Är det t ex vettigt att betala 15-20% mer för att bygga en förskola eller ett äldreboende med högsta miljöklass, jämfört med att bygga utifrån de vanliga statliga kraven som finns? Ja inte vet jag. Det är naturligtvis bra med byggnader som påverkar miljön och klimatet så lite som möjligt. Frågan jag som politiker behöver ställa mig är om vi kan använda de extra pengarna till något annat som är bra för miljön och klimatet, och som skulle ge bättre effekt? Hur ser alternativen ut och vad ger oss mest nytta för pengarna om vi ska bli Sveriges ledande miljökommun? Tänk om det är bättre för miljön om vi lägger de pengarna på tåg- och busskort till alla som bor i kommunen? Bara som ett alternativt exempel.

Risken med att vända och vrida på alternativen är alltid att ingenting blir gjort, att man fastnar i det där med å ena sidan och å andra sidan, och det ska vi inte göra. Men vi kan åtminstone börja med att bli lite mer konkreta när det gäller vår vision. Vad menar vi egentligen?

Inga kommentarer: