torsdag 19 september 2013

Idéer och engagemang är resurser i äldreomsorgen


Det här är Jane Lindell Ljungren och hon driver ett demensboende på Gotland. Via jobbet har jag känt Jane några år nu, och kanske har några av er lärt känna henne lite grand den sista tiden. Jane är ju en av två experter på äldreomsorg, som varit med i SVT's dokumentärserie "Sveriges bästa äldreboende" och därmed en av dem som skulle hjälpa chefen och vårdpersonalen på ett äldreboende i Lycksele att bli just Sveriges bästa äldreboende. Det går inte säga att äldreboendet i Lycksele blev det, under de fyra månader som serien spelades in, verkligen inte. Men vad som däremot kan sägas är att det blev tydligt för alla tittare, tror jag, att kvalitet inte enbart handlar om pengar eller hur mycket personal som finns tillhands, utan att det även handlar om vad man gör av de resurser man faktiskt har. Det är något jag påpekar i många sammanhang, och det är något jag ofta får skäll för, men det struntar jag i - för jag vet att det är så. Sedan finns det självfallet en gräns för hur lite eller mycket resurser det är rimligt att ha, men det utgår jag från att ni förstår att även jag tycker.

När vi nu drar igång ett nytt äldreboende i Gråbo, det ska enligt planerna vara inflyttningsklart i början på nästa år, är det därför viktigt att vi redan från början lägger ribban högt, och bestämmer oss för vad det är för ett äldreboende vi vill ha. Vad som ska prioriteras och hur vi därför ska organisera oss? När ska bemanningen vara som tätast? Vad ska maten och måltiderna få för roll? Hur kan vi samverka med läkarna för att få en läkemedelsanvändning som är bra? Hur mycket ny teknik ska vi använda oss av? Hur ska vi göra för att involvera dem som ska bo där, deras anhöriga och även andra grupper? Vem vet, det kanske finns människor som bor i Gråbo som gärna vill vara med och bidra. Kanske ta en promenad med någon. Kanske var med och fixa mysiga kaffestunder eller läsa tidningen för några.

Äldreomsorg är en komplex verksamhet med många etiska gränsdragningar och ställningstaganden att göra. Den ställer utan tvekan höga krav på kompetens och på personlig mognad hos personalen. Men så kräver den även något annat, och det är engagemang. Man måste vilja något, ha en idé om vad man tycker att bra äldreomsorg är. Det gäller både chefer och personal, och det gäller inte minst oss politiker, som behöver släppa lite på det där stön-och-stånkandet om hur dyrt det är med äldreomsorg och hur svårt det kommer att bli att klara finansieringen i framtiden eftersom alla lever så länge och det till slut blir så många som kommer att behöva omsorg och stöd. När vi nu öppnar ett nytt äldreboende i Gråbo måste vi byta fokus och bestämma oss för vilket äldreboende vi vill ha. Det är de diskussionerna jag hoppas att vi i Folkpartiet ska få till med de andra partierna, och med dem som ska arbeta på det nya boendet.

Inga kommentarer: