torsdag 14 november 2013

Pressmeddelande 14 november 2013

Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna meddelade under onsdagskvällen Moderaterna om att det under rådande omständigheter inte är möjligt med ett samarbete mellan samtliga fyra borgerliga partier i Lerums kommun. Avgörande för mittenpartiernas beslut har varit arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för 2014, dvs en detaljbudget som ska utgå från den Mittenbudget, som kommunfullmäktige antog i augusti. En viktig linje i Mittenbudgeten är att inte lägga sparkrav på kommunens omsorgsverksamheter och det är något som motarbetats av Moderaterna, trots att det finns formulerat i 2014 års budget. "Det är kommunstyrelsens uppgift att verkställa fullmäktiges budget och eftersom Moderaterna inte är villiga att göra det fullt ut, ser vi i dagsläget ingen möjlighet att samarbeta med dem", säger Lill Jansson, Eva Andersson och Annelie Lundström.

För ytterligare information kontakta:
Lill Jansson FP, kommunstyrelsen tel: 0735315237

Inga kommentarer: