söndag 16 mars 2014

Dag 18: Våld mot äldre människor ska förebyggas, upptäckas och hanteras

Fler äldre människor än vi tror utsett för våld. Och ofta är det en anhörigvårdare som begår övergreppet, inte minst när det handlar om människor med en demenssjukdom. Risken för vanvård av äldre människor med en demenssjukdom ökar om en familjemedlemmen som vårdar är psykiskt sjuk, lider av alkoholism eller är ekonomiskt beroende av personen den vårdar.

Här behövs särskilda insatser. Det kan handla om hembesök, extra stöd till anhörigvårdaren och avlösning. Personalen i äldreomsorgen ska få utbildning och stöd för att hantera kommunikationsproblem och upptäcka beteendeförändringar, depression och ångest hos anhöriga.

Inom det här området kan vi göra mer.

Inga kommentarer: