lördag 29 mars 2014

Dag 31: RUT-avdrag för fler tjänster för äldre människor

Jag har inget detaljerat förslag utan föreslår här enbart en princip, nämligen att äldre människor ska få göra RUT-avdrag för fler tjänster än de, och alla andra, får idag. Det kan handla om allt från friskvård till sociala aktiviteter. Vad jag menar är att äldre människor på ett billigare och mer tillgängligt sätt ska få tillgång till tjänster som idag inte biståndsbedöms. Ett sätt att underlätta människor för att själva ta ansvar och kommando över sina liv, och även ett sätt att skapa arbetstillfällen - eftersom många av de här tjänsterna idag inte går att sälja eftersom folk tycker de är för dyra att köpa.

Vad jag i det här sammanhanget menar med "äldre människor" är jag inte helt säker på. Kanske ska vi i så fall ha en gräns vid 75 år. Eller vad tycker ni? Är den gränsen för hög? För låg?

Inga kommentarer: