söndag 30 mars 2014

Därför är läxhjälp i skolan bra


Nu handlar ju den här bloggen mest om politik som berör äldre människor. Men naturligtvis engagerar jag mig även inom andra områden. Som skolan t ex. Och eftersom jag tidigare arbetat som rektor, vet jag av egen erfarenhet vilka utmaningar skolan står inför.

Som liberal tycker jag att en av mina viktigaste uppgifter är att se till att alla barn får ungefär samma möjligheter i skolan. Jag säger ungefär, för helt lika kan det aldrig bli, det vore naivt att tro. Vilka föräldrar ett barn har råkat få, spelar alldeles för stor roll, vissa saker går inte att helt att utjämna.

Men. Där politiken kan vara med och påverka, där tycker jag att vi ska göra det. Ta det här med läxor. En lärare kan vara hur skicklig som helst och motivera sina elever och uppmuntra deras nyfikenhet och därmed inlärning, och ge dem läxor så att inlärningen tar fart ännu mer - men har eleven ingen som tar stafettpinnen på hemmaplan och hjälper till med läxorna, då spelar det ingen roll.

Därför är läxhjälp i skolan bra.

Inga kommentarer: