onsdag 2 april 2014

Dag 34: EN läkare som ha totalansvar för patientens hela behandling

Jag har skrivit om läkemedel och läkemedelsbehandling tidigare och jag kommer att göra det igen. För felaktiga mediciner påverkar livet för allt för många människor. Och det behöver som sagt inte handla om att medicinerna i sig är felaktiga, det kan vara kombinationer av mediciner som blir fel.

Vad vill jag göra åt det här då? Jo, jag vill att alla äldre patienter ska ha EN läkare med ett totalansvar för varje patients behandling. En läkare som gör en samlad bedömning utifrån andra läkares bedömningar, och som alltså har kontroll över patientens samtliga mediciner.

Inga kommentarer: