lördag 5 april 2014

Dag 37: Rimliga arbetsvillkor för äldreomsorgens chefer

10 procent av cheferna i äldreomsorgen har 70 eller fler medarbetare, dvs personer under sig. 20 procent av cheferna har personalgrupper på mellan 50 och 69 personer. Det är alldeles för många och det blir helt enkelt för svårt att vara en bra chef.

Som chef kan du delegera, och skickliga chefer är duktiga på det. Men det finns också en hel del arbetsuppgifter du inte kan delegera, inte minst sådant som medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabsamtal och budgetansvar, och ska du kunna sköta det på ett sätt som leder verksamheten framåt finns det en gräns för hur många underställda du kan ha som chef. Fackförbundet Vision säger 25 och det är ungefär även vad Socialstyrelsen tycker. Och jag med.

Sveriges kommuner måste erbjuda sina chefer, inte minst i äldreomsorgen och skolan, rimliga arbetsförhållanden. Annars kommer de aldrig att lyckas med att anställa de chefer som krävs, nu och i framtiden. För det är väl ingen som tror att det blir enklare att vara chef framöver när resurserna blir ännu knappare och undersköterskor (och lärare) ställer allt högre krav på så väl arbetsinnehåll som löner.

Inga kommentarer: