måndag 7 april 2014

Dag 39: En ny äldrepedagogik

Ämnet pedagogik har historiskt mest varit inriktat på barn och ungdomar och hur de s a s lär bäst. Likadant med det som kallas för Vuxenpedagogik. Då handlar det om vuxnas lärande.

När det gäller Äldrepedagogik däremot, då har ämnet pedagogik bytt fokus, då handlar det inte längre om lärande. Då handlar det i bästa fall om att äldre människor ska kunna bevara de kunskaper de redan har. Men även en hel del om något slags socialt välmående. Och det är skillnad.

Det klart att det är bra att människor mår bra och bra om man kan bevara det man lärt sig. Men borde vi inte utgå från att vi människor lär oss nya saker, gör nya kopplingar, även när vi blir äldre? Borde inte Äldrepedagogik handla om hur äldre människor lär?

Inga kommentarer: