onsdag 9 april 2014

Dag 41: En likvärdig äldreomsorg

Som folkpartist tycker jag att staten ska ta över ansvaret för skolan. Det finns flera skäl till det, men det främsta är att alla barn, oavsett var de bor, har rätt till en likvärdig utbildning.

När det gäller äldreomsorgen så är skillnaderna för stora även där. Olika kommuner är olika generösa med sin biståndsbedömning och så ska det inte vara. Precis som barnen i skolan har rätt till en likvärdig utbildning, har äldre människor med service- och omsorgsbehov rätt till ett likvärdigt stöd. Socialtjänstlagen, som reglerar äldreomsorgen, är idag relativt luddig och utrymmet för tolkningar alldeles för stort.

Därmed inte sagt att jag tycker att äldreomsorgen ska förstatligas, jag är inte säker på att det behövs. Vad jag är ute efter är snarare tydligare statliga direktiv om hur bistånd ska bedömas. Sverige är ett litet land, så det borde vi rimligen klara utan större organisationsförändringar.

Intressant är dock att inget parti har lyft frågan om ett förstatligande av äldreomsorgen. Inom skolan förs det en diskussion och likadant när det gäller sjukvården. Dags nu att lyfta diskussionen om en likvärdig äldreomsorg.

Inga kommentarer: