måndag 8 juni 2009

Mörkt men inte nattsvart

Folkpartiets fullmäktigegrupp i Lerum har haft möte i kväll. Vi har diskuterat budgeten för nästa år, den ska upp på nästa fullmäktigemöte på torsdag. Det klart att det hade varit roligare om den ekonomiska situationen varit annorlunda, om det funnits mer perngar till t ex äldreomsorg och skola, men nu är läget som det är inför 2010 och det gäller att använda de pengar vi har på ett klokt sätt.

Höja skatten då? Nej, det tror jag inte på. Av just den anledningen att vi faktiskt inte vet vad som väntar 2011 och 2012. Det kan bli värre och då behöver den möjligheten finnas kvar, i fall det blir riktig kris, vilket jag inte tycker att det är i dagsläget.

Inga kommentarer: