fredag 25 september 2009

Det finns värre saker än kvotering

För er som inte vet kan jag berätta att det är bedrövligt ställt med jämställdheten i Lerumspolitiken, och jag behöver väl knappast tillägga att det är männen som dominerar. Eftersom hälften av befolkningen är kvinnor borde det vara så även på beslutsfattande politiska poster, tycker jag.

Och varför då kanske någon undrar. Jo, för att kvinnor och män är olika, lyfter olika frågor och tycker ofta olika saker, vilket i och för sig inte märks eftersom vi i de olika partierna många gånger bestämmer oss för vad vi ska tycka som parti. Om det har jag inget att säga den här gången, utan nu gäller det alltså jämställdheten. Den behöver vi göra något åt, det tycker jag och det tycker Folkpartiet.

När jämställdhet mellan könen diskuteras i politiska sammanhang låter det ofta så här: "jamen om vi börjar kvotera in kvinnor till politiska poster, då måste vi ju kvotera in människor med utländsk bakgrund eller männsikor med funktionsnedsättningar eller människor med olika sexuell läggning". Det där tycker jag är ett konstigt argument för att inte ta tag i jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är som om kvinnor skulle vara en minoritet. Hallå, kvinnor är hälften!

Ett annat argument som brukar dyka upp, och då från kvinnor, är: "Jamen, jag vill inte erbjudas en politisk post bara för att jag är kvinna". Till att börja med så skulle aldrig en man tänka så, att han erbjuds något för att han är man, även om det skulle vara så, eftersom att vara man i politiken uppfattas som en kompetens i sig. Andra män, som ju redan är i majoritet, utgår från att en man är tillräckligt kompetent, en kvinna måste däremot bevisa det. Gång på gång.

Personligen kan jag tänka mig värre saker än att erbjudas ett politiskt uppdrag för att jag är kvinna. Nämligen att INTE erbjudas ett politiskt uppdrag för att jag är kvinna.

En annan sak. Vi har personval i Sverige, dvs väljarna kan kryssa in en kandidat i t ex kommunfullmäktige, även om den personen inte står så högt upp på partiets lista, och då går den personen s a s förbi dem som står högre upp på listan. På det sättet kan man alltså inte från partiernas håll styra hur många kvinnor respektive män som ska representera partiet, det är en sak. Men å anda sidan, vi i Folkpartiet i Lerum har fyra ordinarie platser i kommunfullmäktige. Samtliga fyra är personvalda, dvs inkryssade av väjarna. Två kvinnor och två män. Så när väljarna får bestämma blir det alltså jämställt.

Inga kommentarer: