torsdag 24 september 2009

Utvärdering av ny politisk organisation

I kväll träffades 2 representanter från varje parti för att utvärdera den politiska organisationen i Lerums kommun. Jag ska inte beskriva hur den ser ut eller vad det är för skillnad på den förra, men om jag väldigt kort ska sammanfatta förändringen så kan man väl säga att den nya organisationen är effektivare, vilket naturligtvis har sina fördelar, inte minst i kristider, men att det är färre personer som rent formellt fattar de operativa besluten. Och där finns väl baksidan. Ur ett demokratiperspektiv är den nya organisationen möjligen mindre bra, rent logiskt är det ju färre kommuninvånare som känner någon fattar de formella besluten, efter som den gruppen är mindre än tidigare - ja ni fattar.

Så det där ska vägas för och emot, och det är bl a det vi har ägnat kvällen åt. Bara så att ni vet.

PS. Om någon vill veta mer om den nya organisationen, som har tre år på nacken, berättar jag gärna mer. Det är bara att säga till.

Inga kommentarer: