måndag 21 september 2009

Friskolor

Jag gillar friskolor, tror att de är bra även för de kommunala skolorna. För att konkurrens är bra, man tänker till när man utsätts för konkurrens, funderar på om man ska göra något annorlunda. Som rektor, jag var tidigare rektor för en kommunal grundskola, hörde jag ofta hur lärarna pratade om hur man gjorde på friskolan som låg en bit bort. Ibland handlade det om att "vi borde nog också göra som de", ibland "vårt sätt verkar fungera bättre". För det är så konkurrens fungerar, man skärper till sig, man försker bli bättre, man tvingas vara självkritisk. Inget konstigt med det.

Ibland hör jag friskolemotståndare säga att vi inte får handskas så vårdslöst med våra gemensamma pengar, skatteintäkterna. De menar att vi inte får slösa dem på friskolor, något jag fö inte heller tycker att vi ska göra - slösa. Men det är underligt att vi inte hör samma argument när det gäller kommunala skolor, att vi inte ska slösa med våra skattepengar. För det kan man väl säga att vi gör i de fall som de kommunala skolorna inte fungerar. Är inte också det ett slöseri? Eller? Vad är skillnaden?

Inga kommentarer: