fredag 16 oktober 2009

Halva makten och hela lönen

Den 8 mars är den internationella kvinnodagen och den tycker jag att man ska uppmärksamma, vilket jag också brukar göra på något sätt. Fast jag ska erkänna att jag är lite kluven till att göra det, jag menar att manifestera den dagen, det är något som skaver, någon känsla av att det är fel väg att gå, att manifestationer av det slaget inte är det som gör skillnad. Jag är inte intresserad av manifestationer, jag är intresserad av att kvinnor får halva makten och hela lönen - och att kvinnor och män delar på ansvaret för hem och barn.

När det gäller den politiska makten i Lerums kommun tycker jag vi ska börja med att se till att hälften av politikerna är kvinnor, för så är det inte idag om vi ser till samtliga partier och samtliga politiker. Kvinnor är hälften, inte någon liten minoritet, och ska representeras till hälften och påverka agendan på samma villkor som män. Det är där vi måste börja, tror jag.

Vänsterpartiet föreslog tidigare i höst i fullmäktige att Lerums kommun ska uppmärksamma 8 mars med olika jämställdhetsaktiviteter. Jag sa då att jag inte tycker att det är någon bra idé. Risken är i så fall stor att kommunens jämställdhetsarbete stannar där, vid särskilda aktiviteter en dag om året. Rätt eller fel, men så tror jag. Andra politiker och andra partier tror något annat.

Nu gäller emellertid att komma fram till en överenskommelse som garanterar att kvinnor och män delar på makten i nästa mandatperiod. Vi i Folkpartiet skriver under en sådan överenskommelse direkt.

Inga kommentarer: