lördag 28 november 2009

Liberala kvinnor på planeringsdygn i Vänersborg

Tillbaka efter ett dygn i Vänersborg med styrelsen för Liberala kvinnor i Norra Älvsborg. Liberala kvinnor är Folkpartiets kvinnoförbund och Norra Älvsborg är det länsdistrikt som vi i Lerum tillhör. Själv är jag ordförande i den styrelsen, där det förutom Lerumsfolk finns representanter från Alingsås, Vårgårda och Trollhättan.

Behövs ett kvinnoförbund? Många är tveksamma till det, även folkpartister, för varför ska vi dela upp oss i olika kategorier, kvinnor och män, vi är ju alla individer. Ungefär så brukar det låta.

Själv är jag inte tveksam. Så länge kvinnor och män inte är socialt, ekonomiskt eller politiskt jämställda så behövs kvinnoorganisationer. Det borde inte vara så, men det är så.

I Vänersborg planerade vi vår politik och våra aktiviteter inför nästa år. Fokus för vår del är mäns våld mot kvinnor. Den frågan, tillsammans med förslag på politiska åtgärder, kommer vi att lyfta i olika sammanhang nästa år. (När jag pratar om mäns våld mot kvinnor är det inte ovanligt att folk påpekar att även män utsätts för våld, och ja, så är det och det är också en viktig fråga. Men som kvinnoförbund har vi ett kvinnligt perspektiv och då är det just mäns våld mot kvinnor som är det stora problemet. Från vår horisont handlar det dessutom om alla barn som växer upp i hem där pappa slår mamma. Det är inte bara kvinnor som är brottsoffer i de här sammanhangen, det är även barnen.) Mer om Liberala kvinnor hittar du här>>

Inga kommentarer: