torsdag 14 januari 2010

En bra äldreomsorg som kan bli ännu bättre

I går hade kommunstyrelsen i Lerum möte. Då fick vi en dragning av en brukarundersökning som gjorts i äldreomsorgen i kommunen. Brukarna och deras anhöriga har fått svara på ett antal frågor och summa summarum kan man säga att de båda grupperna är nöjda med äldreomsorgen i kommunen, brukarna är rent generellt något nöjdare än de anhöriga. Vi fick dessutom en kortare redovisning av nationella undersökningar gjorda av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. I de två senare jämförs äldreomsorgen i Lerums kommun med äldreomsorgen i andra kommuner.

Men att något är bra betyder inte att det inte kan bli ännu bättre. Det finns naturligtvis förbättringsområdet. Ett av dem handlar om läkemedel. Det äts t ex mer mediciner bland de äldre i Lerum än bland gruppen äldre i stort i landet. Likaså är farliga läkemedelskombinationer vanligare hos oss än i en genomsnittlig kommun.

Som kommunpolitiker skulle jag kunna säga att mediciner inte är en kommunal fråga, dvs inte mitt ansvar. Det är läkare som skriver ut mediciner och läkarna tillhör Västra Götalandsregionen och är därmed en fråga för regionpolitiker. Fast att tänka så håller inte, tycker jag. En person som bor i Lerums kommun är först och främst en kommuninvånare och för mig som kommuninvånare är det ointressant vilken organisation som är läkarens arbetsgivare och därmed ansvarig för vilka mediciner som skrivs ut. Dessutom finns det en massa saker i sammanhanget som man som kommunpolitiker faktiskt har ansvar för. Kommunen har det formella övergripande ansvaret för att hälso- och sjukvården i kommunen uppfyller kraven i Hälso- och sjukvårdslagen, vi har ansvar för att vi följer Socialtjänstlagen och att vi uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om kvalitet och patientsäkerhet. Vi Lerumspolitiker kan alltså inte luta oss tillbaka och säga att det inte är vårt ansvar. Istället ska vi fundera på vad vi kan göra för att läkemedelsanvändningen ska minska rent allmänt och för att få bort de fall där människor äter olika mediciner som är direkt skadliga tillsammans.

Regeringen utreder nu om det skulle vara bra för de kommunala äldreomsorgsverksamheterna att få ansvar för sina egna läkare, dvs att kommunen anställer egna läkare. Utan att ha satt mig djpare in i den frågan, kan jag se att det finns både fördelar och nackdelar med en sådan lösning - som alltid med det mesta, men ur ett läkemedelsperspektiv vore det rimligen bra.

Inga kommentarer: