fredag 15 januari 2010

Heja Ingvor Almbratt (fp), Margareta Hansson (fp), Anna-Lena Holberg (m) mfl i visions- och utvecklingsnämnden för samhällets omsorger

I Lerums kommun har vi ett antal nämnder som kallas för Visions- och utvecklingsnämnder. De är de nämnder som ska tänka långsiktigt, måla med stora penseln så att säga, och de är de nämnder som ska företräda invånarna i Lerums kommun. Deras uppgift är alltså inte att vara lojala med kommunstyrelsen, som fattar många av de löpande besluten och har huvudansvaret för att de kommunala verksamheterna fungerar på ett bra sätt. Inte heller att vara lojala med den sektorn som ansvarar för verksamheterna i fråga.

I går, på kommunfullmäktiges sammanträde, presenterade visions- och utvecklingsnämnden för samhällets omsorger en rapport om vad handikapporganisationerna i kommunen tycker om kommunens handlingspolitiska program, dvs det program som ska styra en del av handikappolitiken i kommunen. Resultatet var inte oväntat, handikapporganisationerna är inte särskild nöjda med vad som görs eller inte görs i Lerums kommun>>

Om det har jag inget att säga. Det är bara att ta till sig kritiken och sätta igång att göra något åt det. Vad jag däremot glädjs åt är att en nämnd, som representerar kommuninvånare, faktiskt är tydlig med sin kritik mot kommunstyrelsen, även om det handlar om företrädare för samma parti. Nämnden är alltså inte i första hand lojal med sina partikamrater.

Nu kan man ju tycka att nämnden bara gör det den ska göra, och så är det förvisso, men allt kan göras på bra och mindre bra sätt och för egen del tycker jag att den här nämnden gjort det den ska på ett mycket bra sätt. De har haft ryggrad och integritet.

Inga kommentarer: