söndag 17 januari 2010

Nomineringsmöte i Lerum måndagen den 18 januari

Det är mitt jobb att uppdatera vår hemsida, men eftersom tekniken inte fungerar som den ska kan jag inte göra det, och kan alltså inte där berätta att vi i Folkpartiet i Lerum i morgon ska fastställa vår kommunlista inför valet. Därför gör jag det här.

KALLELSE / INBJUDAN

Du kallas / inbjudes till N O M I N E R I N G S M Ö T E

för alla medlemmar i Folkpartiet liberalernas kommunförening

måndagen den 18 januari kl. 19.00

i gymnasiets personalmatsal vid foajén till Dergårdsteatern.

Alla medlemmar (som betalat avgiften för 2009) äger rösträtt.

Vi skall tillsammans fastställa valsedeln för kommunalvalet.

Nomineringskommitténs förslag till valsedel:

1. Ingvar Frid
2. Lill Jansson
3. Bo Cedergårdh
4. Helena Gellerman
5. Karin Poulsen
6. Mikael Dockered
7. Moa Grankvist
8. Folke Lindstedt
9. Nanna Tulinius
10. Ronny Johansson
11. Rigmor Andrén
12. Leon Johanson
13. Viktoria Lindberg-Martinell
14. Göran Damré
15. Margareta Hansson
16. Ove Sävinger
17. Betty Hammar
18. Hans-Peter Sundén
19. Ingvor Almbratt
20. Staffan Gellerman
21. Marie-Anne Gustafsson
22. Håkan Gustafsson


Välkommen
Styrelsen

Inga kommentarer: