torsdag 21 januari 2010

Heja Hälsohögskolan i Jönköping


Bredvid mig sitter Marie Ernsth Bravell som är Fil.dr. i geontologi, dvs läran om åldrandet - icke att förväxla med geriatrik, som snarare handlar om åldrandets sjukdomar. Marie arbetar på Hälsohögskolan i Jönköping och i går var jag där och träffade henne och några av hennes kollegor. Vi pratade om hur vi tillsammans, de och mitt företag, ska kunna föra ut deras forskning och resultat till dem som arbetar i äldreomsorgen, dvs de som kan göra verklighet av det som Marie och hennes kollegor kommer fram till.

Jag ser fram emot att sätta igång med det arbetet, för den akademiska är många gånger alldeles för introvert, tycker jag. De forskar och forskar och kommer fram till en massa bra saker. Men sen då? Det finns lärosäten som är duktiga på att sprida sin kunskap, men de är än så länge ganska få. Här borde utbildningsminister Tobias Krantz (fp) vara tydlig med att forskningsresultaten ska ut i verkligheten, jag menar när det gäller sådan forskning som är tillämpbar rent konkret i t ex äldreomsorg, skola och socialtjänst. Inte minst inom socialtjänsten borde vi både satsa på forskning och se till att den kommer ut.
Sedan är nästa steg, när resultateten väl når de olika verksamheterna, att börja använda sig av dem, att förändra sina arbetsmetoder. Där finns en nästan ofattbar utvecklingspotential. Det är åtminstone min erfarenhet efter tjugo år i handikappomsorg, äldreomsorg och skola.

Inga kommentarer: