tisdag 26 januari 2010

Tillbaka från Bryssel


Jag är tillbaka från några dagar i Bryssel, där jag tillsammans med en grupp andra liberala kvinnor ägnat mig åt styrelsearbete, studiebesök och inspirerande informella samtal. Vi träffade bl a European Women's Lobby, en organisation som arbetar för jämställdhet i EU's medlemsstater. Som ni vet tycker jag att det finns en del att göra på det området i Sverige, men det är naturligtvis ingenting mot vad som skulle behöva förändras i många andra länder. På Malta är t ex bara 8% av de parlamentariska ledmöterna kvinnor. Lobbyorganisationen är precis vad namnet säger en lobbyorganisation och har ingen formell makt. Viktigast, ur ett jämställdhetsperspektiv är att det finns kvinnor och män i parlamentet och i kommissionen som driver frågor som handlar om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Som organisation arbetar European Women's Lobby med att försöka få jämställdhetsfrågorna på agendan.

I Bryssel träffade vi även en av Folkpartiets EU-parlamentariker, nämligen Cecilia Wikström. Vi hälsade på henne både i hennes hem och på hennes arbetsplats. Cecilia är till vänster om mig på bilden. Till höger står Birgitta Ohlsson, som är riksdagsledamot i Sverige och ordförande för Liberala kvinnor.

Nu lämnar jag jämställdhetsfrågorna för idag och övergår till företagarfrågor. Ska iväg på ett styrelsemöte för Företagarna i Lerum. Om du själv är företagare får du gärna höra av dig så ska jag berätta mer om vad vi arbetar för och vad fördelarna är med att vara medlem.

Inga kommentarer: