torsdag 25 februari 2010

Omskärelse av pojkar

Med hänvisning till barnets bästa gick Sveriges Kommuner och landsting, SKL, våren 2009 ut med en rekommendation om att alla landsting bör erbjuda omskärelse av pojkar, även där den inte är medicinskt motiverad. Risken finns annars att ingreppen utförs av obehöriga utan smärtlindring och god hygien. Men eftersom omskärelse är ett oåterkalleligt ingrepp säger Läkaresällskapet nu i ett utlåtande att läkare bör avvakta med åtgärden till dess barnet självt kan ge sitt samtycke.

För många är det här en svår fråga, det var en rätt hetsig debatt om den på Folkpartiets senaste landsmöte. Många menar att omskärelse är en viktig fråga i många religioner och eftersom en omskärelse, utförd på rätt sätt, är ett enkelt ingrepp, så ska föräldrars önskan om att omskära sina pojkar respekteras. Jo, jag begriper den tankegången. Men jag håller inte med. Jag håller med Läkaresällskapet. Det handlar ändå om att skära bort en bit av en fullt frisk människa, som inte själv kan säga hur han vill ha det med den saken. Barnets integritet ska respekteras, tycker jag. Vill man sedan när man är myndig bli omskuren så är det naturligtvis en annan sak. Men då är det personen själv som bestämmer, inte någon annan.

Inga kommentarer: