tisdag 20 april 2010

Det är nödvändigtvis inte mer pengar äldreomsorgen behöver


Det här är Erika Lörinczy. Hon är chef för ett äldreboende i Borås. När hon började för fyra-fem år sedan kom hon till ett boende med dåligt rykte. Boende som inte alltid hade det så bra, missnöjda anhöriga, missnöjd personal, dålig ekonomi - ja hela paktetet, allt det där som vi så ofta får läsa om. Idag är det annorlunda. De boende har det bra, fullt med aktiviteter för den som vill, anhöriga som är engagerade och delaktiga, personal som trivs och en ekonomi i balans. Pengar över till studiebesök runt om i Europa varje år. Om ett par veckor åker 62 personer till Rom för att lära av den italienska äldreomsorgen.
Erika och jag har aldrig träffats. Vi har läst om varandra, vi har skickat små hälsningar på Facebook, men inte mer. Idag pratade vi med varandra på telefon för första gången. Det blev ett långt samtal som handlade om att det faktiskt inte alltid är mer pengar som krävs för en bättre verksamhet. Vad som krävs är till att börja med en chef som är tydlig med vad som ska uppnås och personal som uppskattas och som inbjuds till att vara delaktiga, på riktigt. För folk vill göra ett bra jobb, vill att de äldre ska ha det bra - och har oftast bra idéer om hur det ska gå till. Sedan behöver chefen ha mod och våga utmana så väl andra chefer som sina egna medarbetare. Det har Erika. Hennes ledarskapsidé handlar om kärlek, management by love. Alla, både de som bor på äldreboendet och personalen behöver känna att de är älskade och Erika ser det som sin främsta uppgift att förmedla det.
Själv är jag lite mer tillknäppt och har aldrig använt mig av kärlek i mitt ledarskap, inte medvetet i allafall, och är inte säker på att det är nödvändigt. Det viktiga, tror jag, är att man har en idé om vad man som chef bottnar i och vilka värderingar man vill förmedla. För det man som chef förmedlar till sina medarbetare, det förmedlar de i sin tur till brukarna, oavsett vilken verksamhet det handlar om.
Men jag måste erkänna att jag, när jag idag pratade med Erika Lörinczy på telefon, drabbades av hennes management by love. Så till och med jag skickade pussar och kramar genom telefonluren till en person jag aldrig träffat. (Nästa vecka ska vi dock bestämma tid för ett litet möte.)
PS. Det är således inte ett kärleksbudskap jag skriver här. Jag bara konstaterar att med samma pengar och samma personal kan stora förändringar ske.

Inga kommentarer: