söndag 9 maj 2010

EU-minister Birgitta Ohlsson, jag och Helena Holmberg skriver om kvinnors rätt till abort

Debatt: För kvinnorna på Europadagen
En stor del av världens befolkning förvägras än i dag den grundläggande rätten att bestämma över sina egna kroppar. Tiotusentals kvinnor och flickor dör varje år i världen till följd av att de inte har något annat val än att försöka göra aborter i hemlighet med osäkra metoder.
Även i Europa inskränks kvinnors rätt till abort, i länder som Malta, Irland och Polen. Det är ett uttryck för förmynderi över kvinnor och innebär att kvinnors liv och hälsa riskeras.
Europadagen är en dag fylld av stolthet. Europa och den Europeiska unionen har snabbt tagit väldiga kliv på fredens och demokratins väg. På en kontinent tidigare så plågad av krig, diktatur och förödelse är nu sam-arbete, demokrati och fredliga lösningar den givna vägen framåt. Läs mer på gt.se>>

Inga kommentarer: